Fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej

04 października 2022

fotowoltaikia wspólnoty

W związku z drastycznie rosnącymi cenami energii, wielu zarządców staje przed wyzwaniem wprowadzenia oszczędności dla budynków, którymi administrują. Wyzwanie jest o tyle ciężkie ,że administratorzy muszą znaleźć kompromis pomiędzy utrzymaniem budynku we właściwym stanie technicznym, a nieprzekraczalnym budżetem.

JAK OSZCZĘDNOŚCI WPROWADZIĆ NA POCZĄTEK ?

Ciężko jest zrezygnować z badań UDT, obowiązkowych przeglądów budowlanych, czy kosztów związanych z sprzątaniem i odśnieżaniem budynku. Pozostaje więc wprowadzenie oszczędności na kosztach energii.

W praktyce polega to na zoptymalizowaniu wszystkich odbiorników energii do klasy odbiorników energooszczędnych (np. lampy LED) i ograniczenie ich funkcjonowania, przez wszelkiego rodzaju elementy sterujące ( np. zegary astronomiczne).

CO ZROBIĆ KIEDY POCZYNIONE OSZCZĘDNOŚCI SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE ?

Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Bez pozwolenia można wykonać nawet 50kW. Moc ta zazwyczaj spokojnie pokrywa koszty związane z obsługą wind, instalacji wentylacji oraz oświetlenia budynku. W przypadku bardziej rozbudowanych układów jak choćby układy obsługujące apartamenty z klimatyzacją, hotele czy biurowce możemy wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę większej instalacji, która pozwoli pokryć nawet 100% zapotrzebowania na energię elektryczną.

FOTOWOLTAIKA TAK, ALE DO MIESZKANIA.

Zdarza się nam spotkać z budynkami, w których części wspólne np. garaże czy komórki lokatorskie nie zostały przewidziane dla wszystkich mieszkańców. Zrozumiałe jest wtedy, że część tych osób nie chce partycypować w kosztach w których nie mają udziału lub z których nie korzystają. Nie skreśla to jednak całkowicie możliwości montażu instalacji PV. Możemy wtedy skorzystać z programu określonego jako PROSUMENT ZBIOROWY. Rozwiązanie polega on na rozbiorze wytworzonej energii przez panele solarne na indywidualne liczniki znajdujące się w mieszkaniach.

JAK MOŻNA SFINASOWAĆ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Z instalacjami fotowoltaicznymi jest dokładnie taka sama sytuacja jak z każdą inną inwestycję w obrębie części wspólnych budynku. Środki można uruchomić z funduszu remontowego lub w ramach podjęcia uchwały o dodatkowym finansowaniu. Dodatkowe finansowanie pozyskuje się przez zbiórkę lub zaciągniecie kredytu w jednym z banków obsługujących kredyty dla wspólnoty mieszkaniowej.

JAK UZYSKAĆ POMOC W ANALIZIE ZUŻYCIA ENERGII i OTRZYMAĆ OFERTĘ ?

Pompa ciepła – jak ją prawidłowo serwisować ?

30 sierpnia 2022

Pompa ciepła jest urządzeniem chłodniczym o zasadzie działania dokładnie takiej samej jak klimatyzator, więc obejmują ją te same mechanizmy związane z serwisem jednostki zewnętrznej jak w typowym klimatyzatorze. Zupełnie inaczej ma się spraw serwisu jednostki wewnętrznej. W przypadkach pomp monoblokowych pisząc jednostka wewnętrzna należy odczytywać część układu od wymiennika płytowego do rozdzielacza lub pionu C.O

Od czego zacząć serwis pompy ciepła ?

Podobnie jak w przypadku klimatyzatora serwis pompy ciepła zaczynamy od przeprowadzenia rozmowy z użytkownikiem i uruchomienia urządzenia. Jeżeli nic nas nie zaniepokoi przechodzimy do dalszego serwisu.

POMPA CIEPŁA – serwis jednostki wewnętrznej

Pompę ciepła od klimatyzatora w trybie ogrzewania odróżnia rodzaj wymiennika. W przypadku klimatyzatora to powietrze odbiera ciepło z skraplacza ,którym staje się jednostka wewnętrzna w trybie grzania. Zupełnie inaczej jest z pompą ciepła. Występuje tu wymiennik płytowy, z którego ciepło zabiera woda. Patrząc na wymiary tych wymienników bez wątpienia możemy potwierdzić fakt, że woda jest lepszym odbiornikiem ciepła niż powietrze. Co należy jednak wyczyścić i sprawdzić w czasie serwisu ?

W przypadku pomp ciepła nie będziemy odgrzybiać powierzchni wymiennika, ani go czyścić ponieważ jest on hermetycznie zamknięty. Należy jednak zwrócić uwagę na prawidłowy przepływ mediów ,które odbierają z niego ciepło.

Sprawdzenie przepływu wody / glikolu przez wymiennik.

Bez wątpienia jest to jeden z ważniejszych elementów serwisu jednostki wewnętrznej. Prac więc zaczynamy od zakręcenia zaworów przed filtrami i ich wyczyszczenia – umycia. Po wykonaniu tej czynności uruchamiamy układ i sprawdzamy przepływ. W zależności od producenta pomiar ten możemy odczytać z sterownika lub po podpięciu komputera z właściwą aplikacją producenta pompy ciepła. Pamiętaj, że za mały przepływ może być spowodowany ciśnieniem w instalacji, zapowietrzeniem układu lub w przypadku wody użytkowej ograniczeniami wynikającymi z filtrów i stacji do zmiękczania wody.

Jeżeli próba przeszła pomyślnie kontrolujemy jakość połączeń i podłączeń instalacji wodnej, freonowej i elektrycznej. Po zakończeniu tych czynności wykonujemy serwis jednostki zewnętrznej.

POMPA CIEPŁA – serwis jednostki zewnętrznej

Serwis jednostki zewnętrznej rozpoczynamy od wyczyszczenia wymiennika jednostki zewnętrznej z wszystkich elementów stałych takich jak liście, kurz itp. Następnie należy wykonać chemiczne czyszczenie powierzchni wymiennika tak, aby miał pełny przepływ powietrza. Jest to kluczowy parametr w jak najwyżej sprawności pompy ciepła. Brudny wymiennik powodować będzie spadek wydajności pompy ciepła, gorsze COP, a co za tym idzie zdecydowanie wyższe rachunki za energię.

Istotną kwestią dla urządzeń grzewczych jest stan izolacji ,która nie wymieniona z standardowej chłodniczej ( białej) na kauczukową potrafi przynosić nawet 20st.C straty na temperaturze czynnika pomiędzy sprężarką ,a wymiennikiem płytowym.

Kontrola elementów mechanicznych układu.

Kontroli należy poddać również wszystkie mechaniczne elementy układu takie jak sprężarka, czy wentylator, oraz elementy zapewniające ich poprawną pracę jak tłumiki drgań w sprężarce czy łożyska w wentylatorze. Ocena ta jest oceną wizualną i organoleptyczną więc pozostaje subiektywną kwestią serwisanta.

Poprawna praca POMPY CIEPŁA.

Na koniec naszych prac należy uruchomić pompę ciepła i sprawdzić czy działa poprawnie. Ze względu, że jest to urządzenie zaawansowane technologicznie warto podłączyć komputer z aplikacją umożliwiającą odczyt wszystkich parametrów lub wykonać ten odczyt z sterownika jeśli posiada takie możliwości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ciśnienia czynnika w instalacji, oraz odczyty z czujników temperatury. Analizując informacje z tych elementów pomiarowych jesteśmy w stanie określić czy urządzenie działa prawidłowo.

Kliknij tutaj i przeczytaj o serwisie klimatyzatora. Część informacji znajdujących się w tym artykule może uzupełnić twoją wiedzę dotyczącą serwisu pompy ciepła.

Uzupełnianie czynnika w klimatyzacji – kiedy i jak wykonać.

03 lipca 2022

Ostatnio napisaliśmy artykuł o prawidłowym wykonaniu polegającym na serwisie klimatyzacji i serwisie pompy ciepła. Często jednak kliencie dzwoniący o serwis od razu proszą o uzupełnienie czynnika. Skąd bierze się ten stereotyp ,że podczas serwisu należy uzupełnić czynnik chłodniczy.

Co to jest czynnik chłodniczy ?

Tytułem wstępu rozpoczniemy od wyjaśnienia czym jest czynnik chłodniczy, który jest owiany tajemnicą serwisantów. Czynnik chłodniczy to nic innego jak mieszanina biorąca udział w wymianie termodynamicznej w procesach chłodzenia lub grzania. Ciężko brzmi ? Już wyjaśniam. Każda substancja posiada swoje właściwości fizyczne i chemiczne i takie właściwości posiadają również czynniki chłodnicze. W czasie pracy klimatyzacji osiągają one różne ciśnienia, a co za tym idzie różne temperatury i stąd mamy proces chłodzenia i grzania. Żeby zobrazować tą sytuację dla przeciętnego Kowalskiego przedstawię to na przykładzie wody. Woda jak wiemy wrze w temperaturze 100st.C , ale czy na pewno? Dzieje się tak ,gdy gotujemy wodę w ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa. Biorąc tą samą wodę i obniżając ciśnienie otoczenia do 600 hPa woda zacznie wrzeć już w temp. około 50st. C. Tą zasadę wykorzystuje się w klimatyzacji i pompach ciepła używając do tego czynników chłodniczych o danych właściwościach fizycznych.

Kiedy należy uzupełniać czynnik chłodniczy?

Najprostszą odpowiedzią jest ,że chłodziwo uzupełnia się ,gdy brakuje czynnika w instalacji lub wcale go niema. Należy jednak pamiętać ,że układy chłodnicze powinny być szczelne i ubytek czynnika jest czymś nie naturalnym. Wynika on z nieszczelności układu i zanim zostanie uzupełniony, należy sprawdzić czy układ jest szczelny.

Jak sprawdzić szczelność klimatyzacji ?

Jeżeli posiadamy układ nabity i pracujący możemy użyć wykrywacza nieszczelności i sprawdzić wszystkie połączenia lutowane i skręcane w układzie. Jeśli nie ma takiej możliwość, należy odzyskać pozostały czynnik chłodniczy z układu, a następnie sprawdzić szczelność układu gazem obojętnym. Do dyspozycji mamy azot lub hel, ale ze względu na koszty najczęściej używamy azotu.

Czynnik dobijamy przy użyciu wagi !

Kiedy czynnik chłodniczy możemy dobić, a kiedy należy go wymienić ?

Czynniki chłodnicze w układach klimatyzacji dzielimy na zeotropowe i azeotropowe ( ewentualnie bliskieazeotropowo). W praktyce oznacza to ,że składniki czynnika chłodniczego mają różne lub podobne właściwości poślizgu temperaturowego. Dla porównania weźmiemy czynnik r407c i r410a.

Czynnik chłodniczy r407c jest mieszaniną zeotropową. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek ubytku, należy resztę czynnika odzyskać i odesłać do PROZONu celem regeneracji lub utylizacji mieszaniny i uzupełnić ją od nowa. Ważne ,aby pamiętać, że w przypadku tych czynników butla podczas uzupełniania powinna zostać obrócona.

W przypadku czynnika r410a ,który jest mieszaniną bliskoazeotropową , w przypadku ubytku możemy czynnik uzupełniać i zachowa on swoje właściwości fizyczne. Przy dużych ubytkach rzędu 50% sugeruję jednak i ten czynnik wymienić w całości.

Omówienie właściwości fizyko-chemicznych kilku czynników chłodniczych

Dla dociekliwych lub osób które tego potrzebują poniżej znajduje się opis kilku najpopularniejszych gazów chłodniczych używanych w klimatyzacji.

Czynnik chłodniczy R407c

Skład chemiczny:


CH2F2 – Difluorometan (R32) 23%
CF3CHF2 – Pentafluoroetan (R125) 25%
CF3CH2F – Tetrafluoroetan (R134A) 52%

Własności fizykochemiczne

Masa molowa : 86,2 g/mol
Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -43,6oC
Temperatura krytyczna: 86,7oC
Ciśnienie krytyczne: 4,62 MPa
Gęstość krytyczna: 0,5068 kg/dm3
Ciepło parowania w temp. 25oC.: 246,1 kJ/kg
Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,136 kg/dm3
Gęstość par w temp. 25oC: 43,8 kg/m3

Czynnik chłodniczy R410a


Skład chemiczny:


CH2F2 – Difluorometan (R32) 50%
CF3CHF2 – Pentafluoroetan (R125) 50%

Własności fizykochemiczne


Masa molowa : 72,6 g/mol
Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -51,5oC
Temperatura krytyczna: 71,8oC
Ciśnienie krytyczne: 4,89 MPa
Gęstość krytyczna: 0,4889 kg/dm3
Ciepło parowania w temp. 25oC.: 190,3 kJ/kg
Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,068 kg/dm3
Gęstość par w temp. 25oC: 65,18 kg/m3

Czynnik chłodniczy R32

Zamiennik czynnika chłodniczego R410a.

Klimatyzacja przypodłogowa, podsufitowa czy ścienna – którą wybrać?

29 czerwca 2022

Dbałość o optymalną temperaturę w miejscu zamieszkania lub pracy przekłada się bezpośrednio na nasz codzienny komfort. Jednym z profesjonalnych i sprawdzonych wyborów jest klimatyzacja. Nowoczesne urządzenia mogą pełnić jednocześnie funkcję chłodzącą i grzewczą. Na rynku dostępne są różne modele, w tym klimatyzacja przypodłogowa, podsufitowa i ścienna. Na jaką się zdecydować?

Klimatyzacja Kraków

Dlaczego warto postawić na klimatyzację?

W ostatnich latach klimatyzatory cieszą się rosnącą popularnością wśród klientów indywidualnych. Od wielu dekad stosowane są również w sektorze biznesowym. Dlaczego warto na nie postawić? Przede wszystkim klimatyzacja to wygodny sposób na zadbanie o odpowiednią temperaturę powietrza w pomieszczeniach użytkowych. Dotyczy to zarówno domów i mieszkań, jak i biur i przestrzeni produkcyjnych. Nowoczesne klimatyzatory mogą posiadać wiele funkcji. Podstawowe z nich to chłodzenie i ogrzewanie powietrza, jednak wykorzystywane są również przy filtracji zanieczyszczeń i drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu. Oprócz tego urządzenia tego typu są bardzo wygodne w codziennej eksploatacji i coraz bardziej oszczędne. Właśnie dlatego warto na nie postawić.

Czym jest klimatyzacja przypodłogowa?

To jeden z rodzajów klimatyzatorów, które powszechnie stosowane są przez klientów indywidualnych i biznesowych. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie to instalowane jest bezpośrednio przy podłożu i swoim wyglądem przypomina nieco tradycyjne grzejniki. Optymalnie jest zamontować klimatyzator na kilka lub kilkanaście centymetrów nad podłogą zgodnie z wytycznymi producenta. Wśród rekomendowanych miejsc montażu wymieniane są: wnęki, miejsca przy ścianie oraz pod oknem. Dużym atutem klimatyzacji przypodłogowej jest to, że może spełniać również funkcję grzejnika w chłodne jesienne i zimowe wieczory. W tym celu front urządzenia produkowany jest ze specjalnych materiałów, które mają właściwości nagrzewania się i oddawania ciepła do pomieszczenia. Pod tym kątem urządzenie nie powinno być wykorzystywane w przypadku posiadania małych dzieci i zwierząt. To jego główna wada. Dużą zaletą jest to, że urządzenie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie istnieją liczne ograniczenia w możliwości montażu.

Klimatyzacja podsufitowa – wady i zalety

Kolejnym z popularnych wyborów jest klimatyzacja podsufitowa. Ten typ najlepiej sprawdza się w dużych pomieszczeniach, ponieważ cechuje się dużą wydajnością działania. Instalacje są niższe niż klasyczne ścienne. Modele podsufitowe rzadziej wykorzystywane są przez klientów indywidualnych i najczęściej spotyka się je w biurach, restauracjach, czy też w salach weselnych. Tam w pełni można wykorzystać ich potencjał. Dużym atutem tego typu klimatyzacji jest szybkość i skuteczność jej działania. W związku z tym pozwala na dynamiczne ochłodzenie powietrza nawet w promieniu kilkunastu metrów. Montaż odbywa się bezpośrednio do konstrukcji stropu lub sufitu. Należy go wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.

Klimatyzacja ścienna – charakterystyka

To zdecydowanie najczęściej wykorzystywany rodzaj klimatyzacji zarówno w sektorze prywatnym, jak i biznesowym. Klimatyzatory ścienne dostępne są w wariantach multisplit oraz split z jedną jednostką lub dwoma jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną. Są proste i wydajne w konstrukcji, a przy tym mogą być atrakcyjną dekoracją do wnętrza sypialni, salonu, czy też biura. Cechują się prostotą montażu oraz wydajnością, dzięki czemu są bardzo chętnie wykorzystywane przez wymagających klientów. Dostępne są w różnej kolorystyce i kształcie, a także o różnej mocy, którą bez trudu dopasujesz do swoich potrzeb. To w połączeniu ze stosunkowo oszczędną eksploatacją sprawia, że klimatyzatory ścienne od lat cieszą się największą popularnością w każdej grupie klientów.

Jaką wybrać?

Każdy z rodzajów klimatyzacji ma swoje plusy i minusy, z którymi warto zapoznać się w procesie zakupowym. Jeżeli szukasz rozwiązania do domowej przestrzeni, to warto rozważać pomiędzy zakupem klimatyzacji ściennej i przypodłogowej. W dużych i otwartych wnętrzach, w tym w salach restauracyjnych, zdecydowanie lepiej sprawdzają się klimatyzatory podsufitowe. Ostatecznie wybór jest kwestią indywidualną. Weź pod uwagę parametry techniczne urządzenia, jego żywotność, sposób serwisowania, a także opinie klientów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się ze specjalistą. Dzięki temu unikniesz kosztownych błędów, a wybrana klimatyzacja spełni swoje zadanie przez lata.

Dotacja na pompy ciepła – jak skorzystać ? ( Program „moje ciepła”, „czyste powietrze”, dotacje gminne )

27 czerwca 2022

dotacja pompy ciepła

Obecnie najbardziej popularnymi dotacjami na terenie Polski dostępny jest program „moje ciepło” i ” czyste powietrze „. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma programami jest ich odbiorca końcowy, czyli beneficjent. Oprócz tych dwóch podstawowych programów, często możemy spotkać się z dotacjami gminnymi. Warto zawsze porównać ze sobą dane programy ponieważ, dają one często różne możliwości ich beneficjentom.

Pompa ciepła z programu ” moje ciepło”.

Celem postawionym sobie przez NFOŚiGW jest rozwój indywidualnej energetyki cieplnej opartej o ekologiczne rozwiązania jakimi są pompy ciepła. Dotacje będą przyznawane od kwietnia 2022r. do 31.12.2026r. . Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wyniesie 600 000 000,00 złotych.

Budynki dla których możemy ubiegać się o dofinansowanie ?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla nowo powstałych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wyjaśnienie definicji nowo powstałych budynków w kolejnym punkcie.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła -dotyczy zakupu i montażu urządzenia jak również osprzęty i zbiornika CWU
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze przeznaczonej do obsługi całego budynku.
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda wraz z osprzętem, zbiornikiem buforowym i zbiornikiem na CWU

WAŻNE: W budynku w którym pozyskano fundusze nie może znajdować się inne źródło ciepła na paliwo stałe. ( dotyczy całego okresu jaki przewiduje dofinansowanie ).

Beneficjenci programu „moje ciepło”, czyli kto otrzyma dotację.

Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami ( również współwłaścicielami) nowych budynków jednorodzinnych. Przez pojęcie NOWY BUDYNEK JEDNORODZINNY należy rozumieć budynki:

a) które na dzień składania wniosków nie posiadały złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie posiadały decyzji pozwolenia na użytkowanie

b) nie posiadały złożonego wniosku o zakończenie budowy lub wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed 01.01.2021.

W praktyce oznacza to, że jeżeli właściciel budynku złożył wniosek o zakończeniu budowy lub otrzymał decyzje o pozwolenie na użytkowanie po pierwszym stycznia 2021 roku może ubiegać się o dotację. Pozostałe wymagania formalne można znaleźć na stronie internetowej https://mojecieplo.gov.pl/.

Ile wynosi dotacja w programie ” MOJE CIEPŁO” ?

Dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji wynosi maksymalnie 21 tysięcy złotych i pokrywa od 30% do nawet 45% wszystkich kosztów związanych z dostawą i montażem urządzenia oraz armatury w tym zbiornika buforowego i zbiornika na C.W.U. . Wysokość kwoty jest jednak zależna od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

Pompa ciepła z programu ” CZYSTE POWIETRZE”.

Program ” CZYSTE POWIETRZE ” jest dedykowany podobnie jak program „MOJE CIEPŁO” dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Różnica pomiędzy tymi dwoma programami jest taka ,że program „CZYSTE POWIETRZE” dedykowany jest dla osób posiadających stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe. Dodatkowym atutem programu „CZYSTE POWIETRZE” jest możliwość dofinansowania innych prac termomodernizacyjnych.

Kwota dotacji w programie ” CZYSTE POWIETRZE”.

Autorzy programu przewidzieli trze maksymalne progi dofinansowania zależne od aktualnej sytuacji materialnej beneficjentów. Po za dochodami w gospodarstwie na osobę będzie również brana pod uwagę skala inwestycji.

PRÓG I – max. 30 000 zł

PRÓG II – max. 37 000 zł

PRÓG III – max. 69 000 zł

czyste powietrze beneficjent
źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/

Aktualne warunki dotacji ” CZYSTE POWIETRZE ” znajdują się na stornie czystepowietrze.gov.pl

O czym musisz pamiętać przed sezonem letnim?- czyli wszystko o serwisie klimatyzacji.

21 czerwca 2022

Serwis klimatyzacji niewątpliwie możemy podzielić na dwie części. Pierwsza z nich to typowe czyszczenie i odgrzybianie wymienników, zaś druga to konserwacja i sprawdzenie poprawności pracy urządzenia. Warto pamiętać, że przy serwisie należy zwrócić uwagę na parę szczegółów, które w znaczący sposób wpływają na żywotność klimatyzacji.

Od czego zacząć serwis klimatyzacji?

Każdy serwis klimatyzatora należy rozpocząć od rozmowy z jego użytkownikiem. Jest to najczęściej pomijana cześć serwisu klimatyzatora, a często decydująca o kompletności wykonanych przez nas prac. To od użytkownika dowiemy się, czy urządzenie nie sprawia żadnych problemów i czy osoba na co dzień obsługująca urządzenie nie zaobserwowało nic niepokojącego na co warto zwrócić uwagę, a co może zostać pominięte przez rutynowe działania. Po przejściu przez krok pierwszy należy uruchomić klimatyzator i sprawdzić czy urządzenie działa. Dzięki tym dwóm krokom nie narażamy klienta na koszty czyszczenia klimatyzatora, który jest nie sprawny.

Dlaczego serwis klimatyzacji jest tak ważny ?

Pierwszą kwestią jest to ,że urządzenie do prawidłowej pracy potrzebuje mieć właściwy przepływ powietrza. Tyczy się do zarówno jednostki wewnętrznej ,jak i zewnętrznej klimatyzatora. W przypadku braku odpowiedniego odbioru temperatury z powierzchni wymiennika, wydajność klimatyzatora znacznie spada. Dodatkowym aspektem jest czystość jednostki wewnętrznej, ze względu na to ,że wszystko co się na nim znajduje jest wdychane przez użytkownika. Niemniej istotny jest element konserwacji jednostki i szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia małych usterek ,aby nie prowadziły do dużych i kosztownych awarii.

Serwis klimatyzatora – jak wyczyścić parownik i skraplacz ?

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora.

Drugim krokiem jest wyczyszczenie filtrów oraz wymienników w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej. Filtry jednostki wewnętrznej klimatyzatora należy umyć pod zimną wodą ,aby spłukać z nich kurz. Następnie przystępujemy do chemicznego czyszczenia wymiennika jednostki wewnętrznej. ( Celowo nie używam roboczej nomenklatury -parownik i skraplacz, ponieważ nazewnictwo zależy od trybu pracy – chłodzenie /grzanie ). Środek ,którym czyścimy parownik musi być przeznaczony do jednostki wewnętrznej. Jest to bardzo istotna kwestia , gdyż środki do jednostek zewnętrznych są dużo bardziej żrące i mogą podrażniać oczy i drogi oddechowe.

Po pierwszym etapie warto sprawdzić w jakim stanie jest wentylator i taca skroplin. Tam również gromadzą i namnażają się bakterie. Zdarza się ,że wyczyszczenie tych elementów wymaga rozebrania całej jednostki, a czasem nawet jej demontażu. Nie ma się co oszukiwać, żadna firma nie zrobi tego w ramach podstawowej usługi za 200 zł.

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora.

Podobnie jak w przypadku jednostki wewnętrznej , w przypadku agregatu należy zadbać o czystość powierzchni wymiennika. Na początku warto omieść go ze wszystkich liści, kurzu i innych elementów stałych na jego powierzchni. Kolejnym krokiem jest chemiczny oprysk jego powierzchni. Tu warto się na chwilę zatrzymać i zwrócić uwagę na otoczenie klimatyzatora. Ze względu na bardzo żrącą specyfikę działania chemii do jednostki zewnętrznej warto zabezpieczyć elementy architektury takie jak: tarasy, elewacja, chodnik itp. przed uszkodzeniem.

Jako element kończący dobrą praktyką jest umycie obu jednostek. Do czyszczenia jednostek wewnętrznych w Santier Instalacje używamy pianek do plastiku firmy berner. Jednostkę zewnętrzną myjemy wodą z środkiem odtłuszczającym i wycieramy do sucha.

Konserwacja klimatyzatora.

Poprzednio mówione elementy mają zdecydowany wpływ na poprawność pracy klimatyzatora. Przejdźmy jednak do elementów mających wpływ na jego żywotność.

Podczas pełnego serwisu urządzenia należy sprawdzić poprawność działania wszystkich elementów mechanicznych takich jak wentylatory, sprężarka, łopatki itp. Część z tych elementów można, a nawet należy nasmarować, jeśli tego wymagają. Koniecznie trzeba sprawdzać amortyzację sprężarki i wypoziomowanie agregatu. Są to kolejne dwa elementy ,które z różnych przyczyn mogły ulec uszkodzeniu, a mają zdecydowany wpływ na trwałość sprężarki.

Ostatnim elementem jest ocena wizualna i pomiary. W czasie wykonywania oceny wizualnej połączeń skręcanych, warto zwrócić uwagę czy nie widać na nich tłustych plam. Jest to najczęściej oznaka nieszczelności układu chłodniczego. Podobnej ocenie poddajemy podłączenia elektryczne, z tą różnicą ,że tu oceniamy zaśniedzenie przewodów miedzianych. W czasie serwisu , należy zadbać o dokręcenie wszystkich tych elementów, jeśli tego wymagają. Jeśli to możliwe uzupełnij braki w izolacji przewodów freonowych. Na koniec wykonaj pomiar zasilania i pobór prądu sprężarki, oraz wpisz wartość temperatury zewnętrznej, wewnątrz pomieszczenia i nawiewanej przez klimatyzator.

Serwis skończony.

Klimatyzacja VRF / VRV Kraków

07 czerwca 2022

VRF SAMSUNG

Co to jest system VRF?

System grzewczo -chłodzący VRF ( tł. Variable Refrigeration Flow ) to urządzenia, których działanie oparte jest o zmienny przepływ czynnika chłodniczego. W praktyce oznacza to, że każde urządzenie znajdujące się wewnątrz pomieszczenia ma wbudowany zawór rozprężny, który steruje wtryskiem czynnika do jednostki wewnętrznej.

Układ należy kojarzyć z klimatyzacją z funkcją grzania i chłodzenia z zastrzeżeniem, że jest to dużo bardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie.

Czym różni się system VRF od VRV?

Właściwie możemy powiedzieć ,że niczym. Niemniej jednak skrót VRF oznacza Variable Refrigeration Flow, a VRV onzacza Variable Refrigerant Volume. W praktyce jednak nazwa VRV jest zastrzeżona przez japoński koncern Daikin. Zasada działania obydwóch systemów jest ta sama to każda z firm produkująca rozwiązania oparte o zmianę przepływu czy objętości czynnika ma swoje autorskie rozwiązania.

Czym różni się VRF dwururowy od trzyrurowego?

W tym wypadku różnica jest znacząca. VRF dwururowy może mieć zadaną tylko jedną funkcję w obrębie pracy całego układu – chłodzenie lub grzanie. W przypadku systemu trzyrurowego nie tylko każde urządzenie może mieć wybrany tryb pracy niezależnie od pracy pozostałych jednostek, ale również stosować dodatkowy odzysk ciepła.

Odzysk ciepła w systemach VRF trójrurowych.

Podczas chłodzenia pomieszczeń należy pamiętać ,że tak naprawdę zabieramy z nich ciepło. W tradycyjnym klimatyzatorze lub VRF dwururowym jest usuwane przez wymiennik jednostki zewnętrznej. W układzie kiedy część jednostek chłodzi, a pozostała grzeje ciepło zabrane w czasie chłodzenia dostarczane jest za pośrednictwem rozdzielacza do pomieszczeń wymagających grzania. Z sytuacją taką mamy najczęściej do czynienia w okresach przejściowych ( wiosna/jesień). W budynkach biurowych, czy hotelowych, ich użytkownicy mają często różne potrzeby dotyczące komfortu cieplnego. W takim wypadku idealnym rozwiązaniem jest klimatyzacja VRF trzyrurowa.

Dlaczego ogrzewanie z systemu VRF?

W większości obiektów komercyjnych klimatyzacja stała się standardem ich wykończenia. Systemy VRF są znacznie ekonomiczniejsze w działaniu od tradycyjnych urządzeń służących do chłodzenia. Dodatkową ich zaletą jest możliwość prowadzenia długich instalacji, dzięki czemu nie musimy „obwieszać” całego budynku agregatami chłodniczymi.

Systemy trójrurowy pomimo ,że jest droższy od dwururowego jest częstym wyborem inwestorów ponieważ, po pierwsze nie muszą wykonywać dodatkowej instalacji C.O (wraz z montażem grzejników), a po drugie pozwala na precyzyjne rozliczenie kosztów pobranej energii. To drugie jest szczególnie istotne dla powierzchni najmu w lokalach usługowy, biurach lub budynkach typu apart hotel.

Jak zamówić system VRF?

W związku z tym, że systemy klimatyzacji VRF i VRV wymagają indywidualnego doboru na początku skontaktuj się z nami.

Po przygotowaniu koncepcji rozwiązania przystąpimy do prac projektowych, a następnie wykonawczych.

U nas kupisz na raty !

Zakup klimatyzacji to często duży koszt inwestycyjny. Jeżeli chcesz kupić na raty lub w leasing wystarczy przyjść do naszego salonu sprzedaży. Załatwimy wszystkie formalności. Na stronie santier.pl możesz również skorzystać z kalkulatora kredytowego.

Klimatyzacja Rotenso – montaż klimatyzacji Kraków

03 czerwca 2022

klimatyzacja rotenso kraków

Rotenso to marka klimatyzatorów ,która na dobre zagościła na Polskim rynku. W ciągu ostatnich lat umocnili swoją pozycję i rozpoznawalność jako tani, aczkolwiek niezawodny producent urządzeń chłodzących. Poniżej przedstawiamy zestawienie modeli producenta w raz z funkcjonalnością.

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat klimatyzatorów? Odwiedź nasz salon sprzedaży ! Ul. Sikorki 14, Kraków (osiedle Fajny Dom) lub zadzwoń do nas.

KLIMATYZATOR ROTENSO MIRAI X

 • A+++
 • 100% wydajności przy temperaturze -15°C
 • praca w ekstremalnych warunkach -30°C
 • inteligentny czujnik ruchu SMART Eye
 • filtry HEPA, Silver Ion, elektrostatyczny HD
 • Super Jonizator (nowość w serii X)
 • automatyczne oczyszczanie iAIR
 • system nawiewu 4D eMOTO
 • 6 biegów wentylatora
 • tryb Smart Follow
 • tryb Eco eMOTO
 • tryb turbo eMOTO
 • programator czasowy
 • funkcja snu
 • tryb czuwania 1W
 • smart WiFi

KLIMATYZATOR ROTENSO VERSU

 • A+++ (dla mocy 2,6 kW i 3,5 kW)
 • filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD
 • Super Jonizator iAIR
 • automatyczne oczyszczanie iAIR
 • system automatycznego nawiewu 4D
 • czujnik zmierzchu
 • stylowy wskaźnik trybu pracy
 • funkcja snu
 • tryb super cichy eMOTO
 • tryb turbo eMOTO
 • tryb Smart Follow
 • tryb czuwania 1W
 • grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C
 • smart WiFi

KLIMATYZATOR ROTENSO VERSU SILVER

 • A+++ (dla mocy 2,6 kW i 3,5 kW)
 • filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD
 • Super Jonizator iAIR
 • automatyczne oczyszczanie iAIR
 • system automatycznego nawiewu 4D
 • czujnik zmierzchu
 • stylowy wskaźnik trybu pracy
 • funkcja snu
 • tryb super cichy eMOTO
 • tryb turbo eMOTO
 • tryb Smart Follow
 • tryb czuwania 1W
 • grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C
 • smart WiFi

KLIMATYZATOR ROTENSO VESRU GOLD

 • A+++ (dla mocy 2,6 kW i 3,5 kW)
 • filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD
 • Super Jonizator iAIR
 • automatyczne oczyszczanie iAIR
 • system automatycznego nawiewu 4D
 • czujnik zmierzchu
 • stylowy wskaźnik trybu pracy
 • funkcja snu
 • tryb super cichy eMOTO
 • tryb turbo eMOTO
 • tryb Smart Follow
 • tryb czuwania 1W
 • grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C
 • smart WiFi


KLIMATYZATOR ROTENSO REVIO X

 • klasa A+++
 • funkcja Eco Breeze Away
 • Super Jonizator iAIR
 • filtry: HEPA, Cold Nano, elektrostatyczny HD
 • smart WiFi
 • system automatycznego nawiewu 4D
 • czujnik wilgotności
 • modułowa technologia (szybszy serwis klimatyzatora)
 • funkcja snu
 • funkcja Smart Eco Eye
 • tryb czuwania 1W
 • tryb Smart Follow
 • tryb turbo eMOTO
 • grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C


KLIMATYZATOR ROTENSO TETA X

 • A++
 • Super Jonizator iAIR
 • lampa bakteriobójcza LED UV
 • filtr elektrostatyczny HD iAIR
 • dwa dodatkowe filtry 3w1
 • modem WiFi
 • system automatycznego nawiewu 4D
 • automatyczna żaluzja 4D
 • modułowa technologia (szybszy serwis klimatyzatora)
 • funkcja snu
 • programator czasowy
 • tryb czuwania 1W
 • tryb Eco
 • tryb Smart Follow
 • tryb turbo eMOTO
 • grzanie nawet w temperaturze -25°C

KLIMATYZATOR ROTENSO KUKA

 • filtr Cold Nano iAIR
 • Super Jonizator iAIR
 • filtr elektrostatyczny HD iAIR
 • automatyczne oczyszczanie iAIR
 • nawiew powietrza 4D eMOTO
 • modułowa technologia (szybszy serwis klimatyzatora)
 • funkcja snu
 • programator czasowy
 • tryb czuwania 1W
 • tryb Smart Follow
 • tryb turbo eMOTO
 • antykorozyjne, pozłacane lamele
 • smart WiFi (opcja)
 • grzanie nawet w temperaturze -20°C

Nasza oferta skierowana jest do firm i klientów z Krakowa oraz okolic. Możemy wykonać montażu klimatyzatora w Krakowie, Wieliczce, Myślenicach czy miastach ościennych. Więcej informacji znajdziesz na naszym blogu.

Pompy ciepła Kraków

02 czerwca 2022

pompa ciepła wieliczka

Planujesz zakup pompy ciepła? Odwiedź nasz salon sprzedaży.

Kraków, ul. Sikorki 14 ( osiedle Fajny Dom). Otrzymasz tu profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze właściwej pompy ciepła.

Planujesz zakup pompy ciepła?

Zakup pompy ciepła wiąże się z dużym kosztem inwestycyjnym i wiąże nas z wykonawcą na wiele lat choćby w zakresie obsługi serwisowej. Warto więc zaufać sprawdzonym i wiarygodnym firmom instalacyjnym z wieloletnim doświadczeniem.

Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną ofertę na montaż pompy ciepła.

U nas kupisz na raty i leasing.

Inwestycja w pompę ciepła to dobry wybór. Wiąże się on jednak z dużym nakładem finansowym. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy wraz z Santader Bank ofertę kredytu z dopłatami do odnawialnych źródeł energii.

Oblicz ratę kredytu. W naszym salonie sprzedaży załatwisz wszystkie formalności.

O czym należy pamiętać wybierając pompę ciepła?

Dobór pompy ciepła.

Prawidłowy dobór pompy ciepła może stanowić nie lada wyzwanie. Pompy ciepła nie będą prawidłowo pracowały zarówno jeśli będą przewymiarowane, jak i nie domiarowane. Z dwojga złego lepiej mieć nieco za słabą pompę ciepła niż za mocną. Wynika to przede wszystkim z charakterystyki pracy sprężarek inverterowych. W przypadku kiedy pojedynczy cykl pracy nie będzie wystarczająco długi, pompa będzie się co chwilę włączała i wyłączała, a co za tym idzie nie będzie pracowała ekonomicznie.

CHCESZ KUPIĆ POMPĘ CIEPŁA? PAMIĘTAJ ! Nie sugeruj się nominalną mocą pompy ciepła podaną przez producenta. Jest to wartość podawana dla +7st.C. Dobór pompy ciepła Kraków wykonuje się z kart charakterystyki urządzenia dla parametru -20st.C. Punkt doboru w różnych regionach Polski może się różnić w zależności od tego w której strefie klimatycznej znajduje się dane miato.

Bufor do pompy ciepła

Ważnym aspektem w instalacji pompy ciepła jest bufor pozwalający na prawidłową pracę. Na wstępie zaznaczam ,że nie ma konieczności stosowania buforów w formie zbiornika. Doskonałym buforem jest np. instalacja ogrzewania podłogowego np. w pomieszczeniu garażu czy wiatrołapie. Konieczne jest jednak prawidłowe obliczenie czy jej zład jest wystarczający oraz wyeliminować elementy sterujące ,które mogą ograniczyć lub odciąć przepływ wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania.

Pompa ciepła powietrzna – monoblok

Jest to rozwiązanie ,które klientom z reguły odradzamy. Urządzenie tego typu ma swoje zastosowanie, ale w domach jednorodzinnych dużo lepiej sprawdzają się pompy ciepła typu split. Rozwiązanie monoblok często jest na siłę przepychane przez firmy instalacyjne nie umiejące wykonać podłączenia i uruchomienia chłodniczej części instalacji.

Pompy ciepła Kraków – czy warto instalować?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Inwestycyjny koszt wykonania pompy ciepła znacznie przekracza koszt zamontowania pieca gazowego. Przy nowych inwestycjach można jednak oszczędzić na przyłączu, instalacji gazowej i murowaniu komina wraz z wkładem. Różnica pomiędzy ceną źródła ciepła ulega wtedy znacznemu zmniejszeniu. Nie zmienia to faktu, że i tak całość inwestycji potrzebuje około 7-10 lat na zwrot, przy aktualnych cenach energii. Sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie gwałtownej zmianie po uwolnieniu cen na energię elektryczną i gazową. Po wstępnych wyliczeniach po aktualnych stawkach energii w cenach rynkowych, okazuje się, że koszt inwestycji w fotowoltaika wraz z pompą ciepła zwraca się w przeciągu 5 lat.

Należy zapamiętać ,że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Dotacje na zakup pompy ciepła – sprawdź warunki !

Klimatyzacja Kraków – jaka cena za montaż ?

10 maja 2022

Ile kosztuje zamówienie i montaż klimatyzacji w Krakowie? Cena takiej usługi zależna jest m.in. od rodzaju wybranego systemu, sposobu jego montażu, lokalizacji, a także renomy firmy wykonującej usługę. W stolicy Małopolski możesz znaleźć atrakcyjne ceny instalacji klimatyzacji, dzięki czemu zaoszczędzisz środki na inne inwestycje. Ile to kosztuje?

Klimatyzacja Kraków – cena

Ceny instalacji klimatyzacji w Krakowie są mocno zróżnicowane. Znajdziesz oferty zarówno za 1,5 tysiąca złotych, jak i firmy, które wykonają analogiczną usługę nawet dwukrotnie drożej. Ze względu na szeroki wybór podmiotów wykonujących te usługi, przed ostateczną decyzją warto zrobić dokładną analizę rynku. Pod uwagę weź nie tylko cennik oferowanych usług, ale także renomę firmy, jej historię oraz opinie zadowolonych i mniej zadowolonych klientów. W ten sposób zminimalizujesz ryzyko zakupu klimatyzacji oraz zadbasz o optymalizację poniesionych kosztów inwestycyjnych.

Cena klimatyzacji w Krakowie

Na rynku znajdziesz różne typy instalacji. Wyróżniają się nieco innym mechanizmem działania, sposobem eksploatacji, czy też żywotnością. Przed zakupem warto zapoznać się z dostępnymi możliwościami i ich ceną. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości rekomenduje się kontakt ze specjalistą, ponieważ typ klimatyzacji powinien być dobierany do specyfiki jej użytkowania, rozmiaru pomieszczenia, biura lub mieszkania, a także lokalizacji.

Cena montażu klimatyzacji w Krakowie

Koszty montażu klimatyzacji w Krakowie zależą przede wszystkim od rodzaju wybranego urządzenia. Wpływ na ostateczną wycenę może mieć również miejsce jego umieszczenia. W przypadku trudno dostępnych przestrzeni lub montażu wymagającego więcej pracy po stronie monterów, ostateczne cena może być wyższa. Każdorazowo jest jednak negocjowana z klientem. Podstawowe ceny usług związanych z montaże klimatyzacji danego typu w Krakowie prezentują się następująco:

 • split – ok. 1200 – 1500 PLN netto;
 • kasetonowy – ok. 1500 – 1800 PLN netto;
 • przypodłogowo-sufitowy – ok. 1000 – 1300 PLN netto;
 • multisplit z 2 jednostkami wewnętrznymi – ok. 2000 – 2500 PLN netto;
 • multisplit z 2 jednostkami wewnętrznymi – ok 3000 – 3500 PLN netto;
 • multisplit z 2 jednostkami wewnętrznymi – ok 3900 – 4200 PLN netto.

Ewentualne dodatkowe koszty to: nietypowe prace budowlane, wykorzystanie zwyżki, dojazd do klienta i dodatkowe metry instalacji freonowej. Przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej poproś firmę instalacyjną o dokładną wycenę z rozbiciem poszczególnych elementów składowych oraz upewnij się, czy obejmuje ona wszystkie niezbędne prace montażowe i dodatkowe.

Sprawdź ranking klimatyzatorów 2022 !

ranking klimatyzatorów

Sprawdź ,który z porównanych klimatyzatorów najbardziej odpowiada Twoim potrzebą.

Serwis klimatyzacji w Krakowie

Wpływ na żywotność i prawidłową eksploatację klimatyzacji mają jej regularne serwisowanie oraz prawidłowa pielęgnacja. Renomowane firmy instalacyjne oferuję serwis systemów klimatyzacyjnych w ramach swojej oferty. Nasza firma świadczy usługi związane z serwisem klimatyzacji i wentylacji oraz okresowymi przeglądami budynków. Pozwala to na wykrycie potencjalnych usterek i awarii, a także zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych urządzenia. W kompleksowej ofercie posiadamy: doradztwo, projektowanie, sprzedaż, montaż i serwisowanie klimatyzacji w Krakowie i okolicach. Wycena przygotowywana jest w sposób indywidualny, a dbałość o każdy szczegół sprawia, że będziesz cieszyć się wydajną klimatyzacją na dłużej.

Dlaczego warto zainwestować w klimatyzator w Krakowie?

Kraków to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Co roku zaliczany jest także do ścisłej czołówki europejskich miast pod kątem potencjału do życia, a także piękna. Przy tym wszystkim należy jednak do grona tych najbardziej zanieczyszczonych. Według najnowszego raportu WHO stolica Małopolski zajmuje 11. miejsce wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w całej Unii Europejskiej. W związku z tym obowiązują w nim ograniczenia w zakresie spalania węgla, czy też paleniu w kominku.

To sprawia, że klimatyzacja w Krakowie wykorzystywana jest nie tylko w letnie upały, ale także w chłodne dni jako źródło ciepła. Jej użytkowanie pozwala na zapewnienie optymalnej temperatury w mieszkaniu, domu lub biurze przez cały rok. Nowoczesne klimatyzatory mogą posiadać również funkcję filtracji powietrza, co wpływa korzystnie na jego jakość. To kolejny kluczowy aspekt w Krakowie. Właśnie dlatego klimatyzacja w tym mieście to dobry wybór.

Zamawiając w Santier Instalację, otrzymują Państwo kompleksową obsługę. Doradzamy, projektujemy, montujemy oraz później serwisujemy urządzenia. Jako nieliczni możemy się pochwalić sklepem stacjonarnym z klimatyzacją w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i odwiedzenia naszego stacjonarnego punktu.

U nas kupisz na raty !

Oblicz ratę kredytu. W naszym salonie sprzedaży załatwisz wszystkie formalności.