Fotowoltaika dla wspólnoty mieszkaniowej

04 października 2022

fotowoltaikia wspólnoty

W związku z drastycznie rosnącymi cenami energii, wielu zarządców staje przed wyzwaniem wprowadzenia oszczędności dla budynków, którymi administrują. Wyzwanie jest o tyle ciężkie ,że administratorzy muszą znaleźć kompromis pomiędzy utrzymaniem budynku we właściwym stanie technicznym, a nieprzekraczalnym budżetem.

JAK OSZCZĘDNOŚCI WPROWADZIĆ NA POCZĄTEK ?

Ciężko jest zrezygnować z badań UDT, obowiązkowych przeglądów budowlanych, czy kosztów związanych z sprzątaniem i odśnieżaniem budynku. Pozostaje więc wprowadzenie oszczędności na kosztach energii.

W praktyce polega to na zoptymalizowaniu wszystkich odbiorników energii do klasy odbiorników energooszczędnych (np. lampy LED) i ograniczenie ich funkcjonowania, przez wszelkiego rodzaju elementy sterujące ( np. zegary astronomiczne).

CO ZROBIĆ KIEDY POCZYNIONE OSZCZĘDNOŚCI SĄ NIEWYSTARCZAJĄCE ?

Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Bez pozwolenia można wykonać nawet 50kW. Moc ta zazwyczaj spokojnie pokrywa koszty związane z obsługą wind, instalacji wentylacji oraz oświetlenia budynku. W przypadku bardziej rozbudowanych układów jak choćby układy obsługujące apartamenty z klimatyzacją, hotele czy biurowce możemy wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę większej instalacji, która pozwoli pokryć nawet 100% zapotrzebowania na energię elektryczną.

FOTOWOLTAIKA TAK, ALE DO MIESZKANIA.

Zdarza się nam spotkać z budynkami, w których części wspólne np. garaże czy komórki lokatorskie nie zostały przewidziane dla wszystkich mieszkańców. Zrozumiałe jest wtedy, że część tych osób nie chce partycypować w kosztach w których nie mają udziału lub z których nie korzystają. Nie skreśla to jednak całkowicie możliwości montażu instalacji PV. Możemy wtedy skorzystać z programu określonego jako PROSUMENT ZBIOROWY. Rozwiązanie polega on na rozbiorze wytworzonej energii przez panele solarne na indywidualne liczniki znajdujące się w mieszkaniach.

JAK MOŻNA SFINASOWAĆ BUDOWĘ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Z instalacjami fotowoltaicznymi jest dokładnie taka sama sytuacja jak z każdą inną inwestycję w obrębie części wspólnych budynku. Środki można uruchomić z funduszu remontowego lub w ramach podjęcia uchwały o dodatkowym finansowaniu. Dodatkowe finansowanie pozyskuje się przez zbiórkę lub zaciągniecie kredytu w jednym z banków obsługujących kredyty dla wspólnoty mieszkaniowej.

JAK UZYSKAĆ POMOC W ANALIZIE ZUŻYCIA ENERGII i OTRZYMAĆ OFERTĘ ?