Pompa ciepła – jak ją prawidłowo serwisować ?

30 sierpnia 2022

Pompa ciepła jest urządzeniem chłodniczym o zasadzie działania dokładnie takiej samej jak klimatyzator, więc obejmują ją te same mechanizmy związane z serwisem jednostki zewnętrznej jak w typowym klimatyzatorze. Zupełnie inaczej ma się spraw serwisu jednostki wewnętrznej. W przypadkach pomp monoblokowych pisząc jednostka wewnętrzna należy odczytywać część układu od wymiennika płytowego do rozdzielacza lub pionu C.O

Od czego zacząć serwis pompy ciepła ?

Podobnie jak w przypadku klimatyzatora serwis pompy ciepła zaczynamy od przeprowadzenia rozmowy z użytkownikiem i uruchomienia urządzenia. Jeżeli nic nas nie zaniepokoi przechodzimy do dalszego serwisu.

POMPA CIEPŁA – serwis jednostki wewnętrznej

Pompę ciepła od klimatyzatora w trybie ogrzewania odróżnia rodzaj wymiennika. W przypadku klimatyzatora to powietrze odbiera ciepło z skraplacza ,którym staje się jednostka wewnętrzna w trybie grzania. Zupełnie inaczej jest z pompą ciepła. Występuje tu wymiennik płytowy, z którego ciepło zabiera woda. Patrząc na wymiary tych wymienników bez wątpienia możemy potwierdzić fakt, że woda jest lepszym odbiornikiem ciepła niż powietrze. Co należy jednak wyczyścić i sprawdzić w czasie serwisu ?

W przypadku pomp ciepła nie będziemy odgrzybiać powierzchni wymiennika, ani go czyścić ponieważ jest on hermetycznie zamknięty. Należy jednak zwrócić uwagę na prawidłowy przepływ mediów ,które odbierają z niego ciepło.

Sprawdzenie przepływu wody / glikolu przez wymiennik.

Bez wątpienia jest to jeden z ważniejszych elementów serwisu jednostki wewnętrznej. Prac więc zaczynamy od zakręcenia zaworów przed filtrami i ich wyczyszczenia – umycia. Po wykonaniu tej czynności uruchamiamy układ i sprawdzamy przepływ. W zależności od producenta pomiar ten możemy odczytać z sterownika lub po podpięciu komputera z właściwą aplikacją producenta pompy ciepła. Pamiętaj, że za mały przepływ może być spowodowany ciśnieniem w instalacji, zapowietrzeniem układu lub w przypadku wody użytkowej ograniczeniami wynikającymi z filtrów i stacji do zmiękczania wody.

Jeżeli próba przeszła pomyślnie kontrolujemy jakość połączeń i podłączeń instalacji wodnej, freonowej i elektrycznej. Po zakończeniu tych czynności wykonujemy serwis jednostki zewnętrznej.

POMPA CIEPŁA – serwis jednostki zewnętrznej

Serwis jednostki zewnętrznej rozpoczynamy od wyczyszczenia wymiennika jednostki zewnętrznej z wszystkich elementów stałych takich jak liście, kurz itp. Następnie należy wykonać chemiczne czyszczenie powierzchni wymiennika tak, aby miał pełny przepływ powietrza. Jest to kluczowy parametr w jak najwyżej sprawności pompy ciepła. Brudny wymiennik powodować będzie spadek wydajności pompy ciepła, gorsze COP, a co za tym idzie zdecydowanie wyższe rachunki za energię.

Istotną kwestią dla urządzeń grzewczych jest stan izolacji ,która nie wymieniona z standardowej chłodniczej ( białej) na kauczukową potrafi przynosić nawet 20st.C straty na temperaturze czynnika pomiędzy sprężarką ,a wymiennikiem płytowym.

Kontrola elementów mechanicznych układu.

Kontroli należy poddać również wszystkie mechaniczne elementy układu takie jak sprężarka, czy wentylator, oraz elementy zapewniające ich poprawną pracę jak tłumiki drgań w sprężarce czy łożyska w wentylatorze. Ocena ta jest oceną wizualną i organoleptyczną więc pozostaje subiektywną kwestią serwisanta.

Poprawna praca POMPY CIEPŁA.

Na koniec naszych prac należy uruchomić pompę ciepła i sprawdzić czy działa poprawnie. Ze względu, że jest to urządzenie zaawansowane technologicznie warto podłączyć komputer z aplikacją umożliwiającą odczyt wszystkich parametrów lub wykonać ten odczyt z sterownika jeśli posiada takie możliwości.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ciśnienia czynnika w instalacji, oraz odczyty z czujników temperatury. Analizując informacje z tych elementów pomiarowych jesteśmy w stanie określić czy urządzenie działa prawidłowo.

Kliknij tutaj i przeczytaj o serwisie klimatyzatora. Część informacji znajdujących się w tym artykule może uzupełnić twoją wiedzę dotyczącą serwisu pompy ciepła.

Uzupełnianie czynnika w klimatyzacji – kiedy i jak wykonać.

03 lipca 2022

Ostatnio napisaliśmy artykuł o prawidłowym wykonaniu polegającym na serwisie klimatyzacji i serwisie pompy ciepła. Często jednak kliencie dzwoniący o serwis od razu proszą o uzupełnienie czynnika. Skąd bierze się ten stereotyp ,że podczas serwisu należy uzupełnić czynnik chłodniczy.

Co to jest czynnik chłodniczy ?

Tytułem wstępu rozpoczniemy od wyjaśnienia czym jest czynnik chłodniczy, który jest owiany tajemnicą serwisantów. Czynnik chłodniczy to nic innego jak mieszanina biorąca udział w wymianie termodynamicznej w procesach chłodzenia lub grzania. Ciężko brzmi ? Już wyjaśniam. Każda substancja posiada swoje właściwości fizyczne i chemiczne i takie właściwości posiadają również czynniki chłodnicze. W czasie pracy klimatyzacji osiągają one różne ciśnienia, a co za tym idzie różne temperatury i stąd mamy proces chłodzenia i grzania. Żeby zobrazować tą sytuację dla przeciętnego Kowalskiego przedstawię to na przykładzie wody. Woda jak wiemy wrze w temperaturze 100st.C , ale czy na pewno? Dzieje się tak ,gdy gotujemy wodę w ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa. Biorąc tą samą wodę i obniżając ciśnienie otoczenia do 600 hPa woda zacznie wrzeć już w temp. około 50st. C. Tą zasadę wykorzystuje się w klimatyzacji i pompach ciepła używając do tego czynników chłodniczych o danych właściwościach fizycznych.

Kiedy należy uzupełniać czynnik chłodniczy?

Najprostszą odpowiedzią jest ,że chłodziwo uzupełnia się ,gdy brakuje czynnika w instalacji lub wcale go niema. Należy jednak pamiętać ,że układy chłodnicze powinny być szczelne i ubytek czynnika jest czymś nie naturalnym. Wynika on z nieszczelności układu i zanim zostanie uzupełniony, należy sprawdzić czy układ jest szczelny.

Jak sprawdzić szczelność klimatyzacji ?

Jeżeli posiadamy układ nabity i pracujący możemy użyć wykrywacza nieszczelności i sprawdzić wszystkie połączenia lutowane i skręcane w układzie. Jeśli nie ma takiej możliwość, należy odzyskać pozostały czynnik chłodniczy z układu, a następnie sprawdzić szczelność układu gazem obojętnym. Do dyspozycji mamy azot lub hel, ale ze względu na koszty najczęściej używamy azotu.

Czynnik dobijamy przy użyciu wagi !

Kiedy czynnik chłodniczy możemy dobić, a kiedy należy go wymienić ?

Czynniki chłodnicze w układach klimatyzacji dzielimy na zeotropowe i azeotropowe ( ewentualnie bliskieazeotropowo). W praktyce oznacza to ,że składniki czynnika chłodniczego mają różne lub podobne właściwości poślizgu temperaturowego. Dla porównania weźmiemy czynnik r407c i r410a.

Czynnik chłodniczy r407c jest mieszaniną zeotropową. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek ubytku, należy resztę czynnika odzyskać i odesłać do PROZONu celem regeneracji lub utylizacji mieszaniny i uzupełnić ją od nowa. Ważne ,aby pamiętać, że w przypadku tych czynników butla podczas uzupełniania powinna zostać obrócona.

W przypadku czynnika r410a ,który jest mieszaniną bliskoazeotropową , w przypadku ubytku możemy czynnik uzupełniać i zachowa on swoje właściwości fizyczne. Przy dużych ubytkach rzędu 50% sugeruję jednak i ten czynnik wymienić w całości.

Omówienie właściwości fizyko-chemicznych kilku czynników chłodniczych

Dla dociekliwych lub osób które tego potrzebują poniżej znajduje się opis kilku najpopularniejszych gazów chłodniczych używanych w klimatyzacji.

Czynnik chłodniczy R407c

Skład chemiczny:


CH2F2 – Difluorometan (R32) 23%
CF3CHF2 – Pentafluoroetan (R125) 25%
CF3CH2F – Tetrafluoroetan (R134A) 52%

Własności fizykochemiczne

Masa molowa : 86,2 g/mol
Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -43,6oC
Temperatura krytyczna: 86,7oC
Ciśnienie krytyczne: 4,62 MPa
Gęstość krytyczna: 0,5068 kg/dm3
Ciepło parowania w temp. 25oC.: 246,1 kJ/kg
Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,136 kg/dm3
Gęstość par w temp. 25oC: 43,8 kg/m3

Czynnik chłodniczy R410a


Skład chemiczny:


CH2F2 – Difluorometan (R32) 50%
CF3CHF2 – Pentafluoroetan (R125) 50%

Własności fizykochemiczne


Masa molowa : 72,6 g/mol
Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -51,5oC
Temperatura krytyczna: 71,8oC
Ciśnienie krytyczne: 4,89 MPa
Gęstość krytyczna: 0,4889 kg/dm3
Ciepło parowania w temp. 25oC.: 190,3 kJ/kg
Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,068 kg/dm3
Gęstość par w temp. 25oC: 65,18 kg/m3

Czynnik chłodniczy R32

Zamiennik czynnika chłodniczego R410a.

Na czym polega audyt energetyczny?

30 czerwca 2022

Jedną z procedur wykorzystywanych w celu zmniejszenia zużycia energii przez firmy i gospodarstwa domowe jest audyt energetyczny. Dzięki niemu można poddać analizie bieżące zużycie energetyczne w danym budynku lub sektorze, a także zestawić to z realnym zapotrzebowaniem. Audyt weryfikuje również obszary, gdzie dochodzi do strat energetycznych oraz te, dzięki którym można zmniejszyć zużycie energii. Pod tym kątem jest nieocenionym wsparciem w transformacji energetycznej oraz w dbałości o zrównoważony rozwój i środowisko. Ma również swoje uzasadnienie ekonomiczne.

Czym jest audyt energetyczny?

Mianem audytu energetycznego określa się procedurę, w ramach której prowadzi się analizę historycznego i bieżącego zużycia energii przez dane gospodarstwo domowe, budynek mieszkalny, czy też firmę. Dzięki temu można z dużą skutecznością zdiagnozować wyzwania i problemy danego budynku i organizacji, a także wskazać obszary, które wymagają interwencji. Pozwoli to na zmniejszenie marnotrawienia energii, a także skali jej zużycia. Konsekwencją prawidłowo przeprowadzonego audytu, a także wdrożenia po nim zmian, jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych związanych z wydatkowaniem energii elektrycznej. 

Jak przeprowadza się audyt energetyczny?

Audyt energetyczny powinna przeprowadzać osoba, która ma odpowiednie doświadczenie i wykształcenie w zakresie energetyki i/lub budownictwa. Póki co polskie prawo jasno nie definiuje tego, kto może, a kto nie może być audytorem. Podczas przeprowadzania analizy ekspert bierze pod uwagę historyczne zużycie energii elektrycznej w danym obiekcie, wysokość opłat, a także obecną sytuację. Sprawdza również poprawność działania poszczególnych systemów oraz miejsca, w których potencjalnie dochodzi do największych strat energetycznych. Dotyczy to również strat cieplnych. Skutkiem przeprowadzonego audytu powinien być raport, na podstawie którego wprowadza się mniejsze lub większe zmiany, w tym m.in. w zakresie termomodernizacji budynku. Docelowo ma to doprowadzić do oszczędności związanych z efektywnym wykorzystywaniem energii.

Ile kosztuje jego wykonanie?

Ostateczny koszt wykonania audytu energetycznego może być różny. Zależy to od przynajmniej kilku czynników. Oczywiście z mniejszym wydatkiem muszą liczyć się właściciele domów jednorodzinnych. Większe koszty ponoszą zarządcy budynków wielorodzinnych, a także właściciele firm. Cena podstawowego audytu w przypadku domu jednorodzinnego wynosi 1000-2000 złotych.

Dlaczego warto na niego postawić?

Tak naprawdę zawsze jest dobry moment na to, aby postawić na audyt energetyczny. W przypadku sektora biznesowego, zgodnie z przepisami wprowadzonymi w 2016 roku wiele firm ma nawet obowiązek jego przeprowadzenia.

Właściciele domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych powinni zainteresować się audytem w sytuacji, gdy zauważają wzrost wydatków na rachunkach, a także mają wrażenie, że mimo ogrzewania pomieszczeń w domu wciąż panuje chłód i trudno o zapewnienie komfortu cieplnego. To sygnał do tego, by pomyśleć o audycie energetycznym.

Wielce prawdopodobne, że w danym domu dochodzi do znacznych strat ciepła i energii. Ponadto audyt należy przeprowadzić przez każdą większą inwestycją związaną z unowocześnieniem domu, a także wprowadzeniem energooszczędnych rozwiązań.

Audyt energetyczny w przypadku ulgi termomodernizacyjnej

Audyt energetyczny powinien zostać zlecony przez osoby, które chcą skorzystać z dotacji na termomodernizację domu jednorodzinnego. W wielu programach i konkursach procedura audytu wpisana jest jako obligatoryjna. Jeżeli chcesz ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną, to nie masz obowiązku przeprowadzania profesjonalnego audytu. Sytuacja wygląda bardzo podobnie z programem Czyste Powietrze. Tu również nie ma potrzeby przeprowadzania analizy energetycznej budynku, choć w niektórych sytuacjach może być to zalecane przez urzędników. 

Z drugiej strony dla własnej świadomości, spokoju i wprowadzenia oszczędności, warto przeprowadzić audyt energetyczny, jeżeli wcześniej nie korzystało się z tego typu usługi. Jej koszt może zwrócić się bardzo szybko, a w dłuższej perspektywie przyniesie to realne oszczędności. 

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z naszym specjalistą

Dotacja na pompy ciepła – jak skorzystać ? ( Program „moje ciepła”, „czyste powietrze”, dotacje gminne )

27 czerwca 2022

dotacja pompy ciepła

Obecnie najbardziej popularnymi dotacjami na terenie Polski dostępny jest program „moje ciepło” i ” czyste powietrze „. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma programami jest ich odbiorca końcowy, czyli beneficjent. Oprócz tych dwóch podstawowych programów, często możemy spotkać się z dotacjami gminnymi. Warto zawsze porównać ze sobą dane programy ponieważ, dają one często różne możliwości ich beneficjentom.

Pompa ciepła z programu ” moje ciepło”.

Celem postawionym sobie przez NFOŚiGW jest rozwój indywidualnej energetyki cieplnej opartej o ekologiczne rozwiązania jakimi są pompy ciepła. Dotacje będą przyznawane od kwietnia 2022r. do 31.12.2026r. . Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wyniesie 600 000 000,00 złotych.

Budynki dla których możemy ubiegać się o dofinansowanie ?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla nowo powstałych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wyjaśnienie definicji nowo powstałych budynków w kolejnym punkcie.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

 • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła -dotyczy zakupu i montażu urządzenia jak również osprzęty i zbiornika CWU
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze przeznaczonej do obsługi całego budynku.
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda wraz z osprzętem, zbiornikiem buforowym i zbiornikiem na CWU

WAŻNE: W budynku w którym pozyskano fundusze nie może znajdować się inne źródło ciepła na paliwo stałe. ( dotyczy całego okresu jaki przewiduje dofinansowanie ).

Beneficjenci programu „moje ciepło”, czyli kto otrzyma dotację.

Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami ( również współwłaścicielami) nowych budynków jednorodzinnych. Przez pojęcie NOWY BUDYNEK JEDNORODZINNY należy rozumieć budynki:

a) które na dzień składania wniosków nie posiadały złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie posiadały decyzji pozwolenia na użytkowanie

b) nie posiadały złożonego wniosku o zakończenie budowy lub wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed 01.01.2021.

W praktyce oznacza to, że jeżeli właściciel budynku złożył wniosek o zakończeniu budowy lub otrzymał decyzje o pozwolenie na użytkowanie po pierwszym stycznia 2021 roku może ubiegać się o dotację. Pozostałe wymagania formalne można znaleźć na stronie internetowej https://mojecieplo.gov.pl/.

Ile wynosi dotacja w programie ” MOJE CIEPŁO” ?

Dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji wynosi maksymalnie 21 tysięcy złotych i pokrywa od 30% do nawet 45% wszystkich kosztów związanych z dostawą i montażem urządzenia oraz armatury w tym zbiornika buforowego i zbiornika na C.W.U. . Wysokość kwoty jest jednak zależna od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

Pompa ciepła z programu ” CZYSTE POWIETRZE”.

Program ” CZYSTE POWIETRZE ” jest dedykowany podobnie jak program „MOJE CIEPŁO” dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Różnica pomiędzy tymi dwoma programami jest taka ,że program „CZYSTE POWIETRZE” dedykowany jest dla osób posiadających stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe. Dodatkowym atutem programu „CZYSTE POWIETRZE” jest możliwość dofinansowania innych prac termomodernizacyjnych.

Kwota dotacji w programie ” CZYSTE POWIETRZE”.

Autorzy programu przewidzieli trze maksymalne progi dofinansowania zależne od aktualnej sytuacji materialnej beneficjentów. Po za dochodami w gospodarstwie na osobę będzie również brana pod uwagę skala inwestycji.

PRÓG I – max. 30 000 zł

PRÓG II – max. 37 000 zł

PRÓG III – max. 69 000 zł

czyste powietrze beneficjent
źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/

Aktualne warunki dotacji ” CZYSTE POWIETRZE ” znajdują się na stornie czystepowietrze.gov.pl

Pompy ciepła Kraków

02 czerwca 2022

pompa ciepła wieliczka

Planujesz zakup pompy ciepła? Odwiedź nasz salon sprzedaży.

Kraków, ul. Sikorki 14 ( osiedle Fajny Dom). Otrzymasz tu profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze właściwej pompy ciepła.

Planujesz zakup pompy ciepła?

Zakup pompy ciepła wiąże się z dużym kosztem inwestycyjnym i wiąże nas z wykonawcą na wiele lat choćby w zakresie obsługi serwisowej. Warto więc zaufać sprawdzonym i wiarygodnym firmom instalacyjnym z wieloletnim doświadczeniem.

Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną ofertę na montaż pompy ciepła.

U nas kupisz na raty i leasing.

Inwestycja w pompę ciepła to dobry wybór. Wiąże się on jednak z dużym nakładem finansowym. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy wraz z Santader Bank ofertę kredytu z dopłatami do odnawialnych źródeł energii.

Oblicz ratę kredytu. W naszym salonie sprzedaży załatwisz wszystkie formalności.

O czym należy pamiętać wybierając pompę ciepła?

Dobór pompy ciepła.

Prawidłowy dobór pompy ciepła może stanowić nie lada wyzwanie. Pompy ciepła nie będą prawidłowo pracowały zarówno jeśli będą przewymiarowane, jak i nie domiarowane. Z dwojga złego lepiej mieć nieco za słabą pompę ciepła niż za mocną. Wynika to przede wszystkim z charakterystyki pracy sprężarek inverterowych. W przypadku kiedy pojedynczy cykl pracy nie będzie wystarczająco długi, pompa będzie się co chwilę włączała i wyłączała, a co za tym idzie nie będzie pracowała ekonomicznie.

CHCESZ KUPIĆ POMPĘ CIEPŁA? PAMIĘTAJ ! Nie sugeruj się nominalną mocą pompy ciepła podaną przez producenta. Jest to wartość podawana dla +7st.C. Dobór pompy ciepła Kraków wykonuje się z kart charakterystyki urządzenia dla parametru -20st.C. Punkt doboru w różnych regionach Polski może się różnić w zależności od tego w której strefie klimatycznej znajduje się dane miato.

Bufor do pompy ciepła

Ważnym aspektem w instalacji pompy ciepła jest bufor pozwalający na prawidłową pracę. Na wstępie zaznaczam ,że nie ma konieczności stosowania buforów w formie zbiornika. Doskonałym buforem jest np. instalacja ogrzewania podłogowego np. w pomieszczeniu garażu czy wiatrołapie. Konieczne jest jednak prawidłowe obliczenie czy jej zład jest wystarczający oraz wyeliminować elementy sterujące ,które mogą ograniczyć lub odciąć przepływ wody krążącej w instalacji centralnego ogrzewania.

Pompa ciepła powietrzna – monoblok

Jest to rozwiązanie ,które klientom z reguły odradzamy. Urządzenie tego typu ma swoje zastosowanie, ale w domach jednorodzinnych dużo lepiej sprawdzają się pompy ciepła typu split. Rozwiązanie monoblok często jest na siłę przepychane przez firmy instalacyjne nie umiejące wykonać podłączenia i uruchomienia chłodniczej części instalacji.

Pompy ciepła Kraków – czy warto instalować?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Inwestycyjny koszt wykonania pompy ciepła znacznie przekracza koszt zamontowania pieca gazowego. Przy nowych inwestycjach można jednak oszczędzić na przyłączu, instalacji gazowej i murowaniu komina wraz z wkładem. Różnica pomiędzy ceną źródła ciepła ulega wtedy znacznemu zmniejszeniu. Nie zmienia to faktu, że i tak całość inwestycji potrzebuje około 7-10 lat na zwrot, przy aktualnych cenach energii. Sytuacja ta prawdopodobnie ulegnie gwałtownej zmianie po uwolnieniu cen na energię elektryczną i gazową. Po wstępnych wyliczeniach po aktualnych stawkach energii w cenach rynkowych, okazuje się, że koszt inwestycji w fotowoltaika wraz z pompą ciepła zwraca się w przeciągu 5 lat.

Należy zapamiętać ,że każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Dotacje na zakup pompy ciepła – sprawdź warunki !

Czy warto inwestować w pompę ciepła?

25 maja 2022

Pompa ciepła z każdym sezonem grzewczym staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem w wielu gospodarstwach domowych. Urządzenie jest bowiem niezwykle efektywnym sposobem uzyskania stałego dostępu do ciepłej wody, bez potrzeby ogrzewania całego budynku mieszkalnego. Jest to także rozwiązanie ekologiczne, które działa w pełni automatycznie. Ponadto pompy ciepła są wyjątkowo tanie w eksploatacji, generując spore oszczędności w domowym budżecie.

Pompa Ciepła Kraków

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła, niezależnie od rodzaju, posiada mechanizm działania, który wykorzystuje popularne zjawisko sprężania gazu. Zadaniem maszyny jest wymuszenie przepływu czynnika grzewczego z obszaru o niższej temperaturze, do obszaru o temperaturze wyższej. Proces grzewczy, zachodzący przy pomocy pompy ciepła można, podzielić na trzy główne etapy:

I. Pobór ciepła – w systemie źródła ciepła krąży ciecz, która pochłania ciepło z otoczenia (np. z gruntu lub wód gruntowych), transportując je do pompy ciepła. Najczęściej wykorzystywaną do tego cieczą jest roztwór glikolu – połączenie wody ze środkiem blokującym jej zamarzanie. Natomiast powietrzne pompy ciepła zasysają powietrze zewnętrzne przez wentylator, który dostarcza ciepło z otoczenia, bezpośrednio do pompy ciepła.

II. Wykorzystanie ciepła – pompy ciepła posiadają także obieg, w którym krąży gazowy czynnik chłodniczy. Przekazanie energii z pierwszego obiegu do czynnika chłodniczego następuje w parowniku. Efektem jest odparowanie czynnika chłodniczego. Wówczas para pobierana jest przez sprężarkę, która podwyższa poziom temperatury czynnika chłodniczego. Następnie ogrzany czynnik chłodniczy jest skraplany pod wysokim ciśnieniem i zaczyna emitować ciepło. Ponowne zmniejszenie ciśnienia czynnika chłodniczego odbywa się w zaworze rozprężnym i wtedy zmienia on stan skupienia na ciekły. 

III. Ogrzewanie – woda znajdująca się w instalacji grzewczej danego budynku, przejmuje ciepło, które czynnik chłodniczy oddał w trakcie skraplania i kieruje go do systemu dystrybucji – np. grzejników, zbiornika wody grzewczej, czy ciepłej wody użytkowej.

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Pompy ciepła wykorzystują do pracy energię odnawialną. Dzielą się one ze względu na rodzaj źródła, z którego pozyskiwane jest ciepło. Należą do nich:

 1. Pompa gruntowa – często stosowane urządzenie, którego głównym źródłem ciepła jest grunt. Pompa tego rodzaju wykorzystywana jest zarówno do dostarczenia ciepła do obiegu grzewczego, jak i domowego zbiornika gorącej wody. Wysoka efektywność działania pompy sprawia, że może być stosowana jako jedyne źródło ogrzewania budynku mieszkalnego.
 1. Pompa wodna – w tym przypadku głównym źródłem ciepła jest woda płynąca. Natomiast zewnętrznym źródłem może być także energia elektryczna, gaz lub olej. Pompa cechuje się wydajnością energetyczną na wysokim poziomie i podobnie jak pompa gruntowa – może stanowić jedyne źródło ogrzewania danej nieruchomości. 
 1. Pompa powietrzna – to urządzenie, którego źródłem ciepła jest powietrze pobrane z zewnątrz. Urządzenie tego typu może być wykorzystywana w niemalże każdych warunkach. Urządzenie dostępne jest w kilku wariantach: pompa odpowiedzialna za transport ciepła do wewnątrz, oraz pompa odpowiedzialna za ciepło transportowane do obiegu grzewczego i zbiornika z gorącą wodą. 

Dostępne są również hybrydowe modele pompy ciepła, stanowiące połączenie energii ze źródła odnawialnego i tradycyjnego.

Jaki jest koszt pompy ciepła?

Pompy ciepła to innowacyjne urządzenie grzewcze, które podbiło polski rynek stosunkowo niedawno. Koszt zakupu tego rodzaju nowinki technologicznej uzależniony jest m.in. od rodzaju pompy oraz renomy producenta. Obecnie zakup dobrej jakości pompy to koszt wysokości ok. 20 000 zł.  Jest to jedno z najbardziej ekonomicznych rozwiązań oferowanych na rynku, gdyż użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów tzw. dolnego źródła ciepła. Jednak w zależności od producenta, ceny te mogą się znacząco różnić. 

W przypadku pompy gruntowej z wymiennikiem wodnym, przedział cenowy jest znacznie wyższy. Dodatkowym kosztem przy tego typu urządzeniach jest wykonanie instalacji po stronie dolnego źródła ciepła, które należy uwzględnić w trakcie planowania inwestycji. Przedział cenowy takiej usługi wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Planujesz zakup pompy ciepła?

Datacje na pompy ciepła – sprawdź warunki !

Zakup pompy ciepła wiąże się z dużym kosztem inwestycyjnym i wiąże nas z wykonawcą na wiele lat choćby w zakresie obsługi serwisowej. Warto więc zaufać sprawdzonym i wiarygodnym firmom instalacyjnym z wieloletnim doświadczeniem.

Skontaktuj się z nami i otrzymaj bezpłatną ofertę na montaż pompy ciepła.

U nas kupisz na raty i leasing.

Inwestycja w pompę ciepła to dobry wybór. Wiąże się on jednak z dużym nakładem finansowym. Specjalnie dla naszych klientów przygotowaliśmy wraz z Santader Bank ofertę kredytu z dopłatami do odnawialnych źródeł energii.

Oblicz ratę kredytu. W naszym salonie sprzedaży załatwisz wszystkie formalności.

Pompa ciepła – Wieliczka

10 maja 2022

Pompy ciepła to urządzenia stosowane w ramach ekologicznych i oszczędnych systemów grzewczych. Zaliczane są do rozwiązań z kategorii odnawialnych źródeł energii, dzięki którym nie tylko dba się o własny budżet, ale również o dobro środowiska. Warto zastanowić się nad tym, ile kosztują: montaż, serwisowanie i eksploatacja instalacji. Poznaj argumenty, które przemawiają za inwestycją w pompy ciepła w Wieliczce.

Dotacje „moje ciepło” i „czyste powietrze” na zakup i montaż pompy ciepła – sprawdź warunki !

Pompa ciepła czy warto?

W nowoczesnych systemach grzewczych coraz częściej można spotkać pompy ciepła. Ich wykorzystywanie to dbałość o środowisko oraz o domowy budżet. Największe wątpliwości dotyczące tego, czy inwestować w pompy ciepła, wiążą się z ich wysokim kosztem zakupu i instalacji. Właściciel domu musi liczyć się z wydatkiem na poziomie minimum 30 tysięcy złotych, który zwraca się w ciągu kilku lat. Mimo wszystko warto inwestować w ten model grzewczy, ponieważ jest uzasadniony finansowo w zakresie eksploatacji oraz wygodny. Pompy ciepła to urządzenia bezobsługowe, które pozwalają na zaoszczędzenie czasu, miejsca na składowanie ewentualnego paliwa grzewczego, a także na spełnienie rygorystycznych norm środowiskowych. To wszystko przy małej awaryjności i dużym komforcie wykorzystywania urządzenia na co dzień. O tym dlaczego dokładnie warto inwestować w pompy ciepła, dowiesz się na https://santier.pl/pompa-ciepla/

Montaż pomp ciepła – Wieliczka

Nasza firma świadczy usługi profesjonalnego montażu pomp ciepła w Wieliczce. Od jakości wykonania instalacji zależy efektywność jej użytkowania, a także końcowe koszty inwestycji. Przed podjęciem decyzji o zakupie danego rodzaju pompy, pomagamy w zakresie zapoznania się z jej specyfikacją techniczna, warunkami użytkowania, a także w dostosowaniu parametrów technicznych urządzenia do realnych potrzeb właściciela domu. Dzięki temu pompa z powodzeniem zapewni ciepło w domu, a jej eksploatacja będzie zoptymalizowana pod względem wydatków. Wpływ na dobór urządzenia i rozwiązań systemowych mają m.in. takie czynniki jak: lokalizacja budynku, jego powierzchnia, klasa energetyczna, parametry techniczne, czy też potrzeby domowników. Na podstawie tych danych dobiera się moc pompy ciepła, a także rodzaj instalacji. Inwestycja w to ekologiczne rozwiązanie to minimum 30 tysięcy złotych i rośnie w zależności od metrażu, a także specyfiki budynku i wydajności sprzętu.

Serwis pomp ciepła – Wieliczka

Regularne serwisowanie pomp ciepła w Wieliczce pozwala na zachowanie gwarancji, a także zwiększa żywotność systemu grzewczego. Choć urządzenia należą do bezobsługowych i bardzo rzadko ulegają awariom, to jednak dokładny serwis pomoże w wyłapaniu niepokojących symptomów. Jeżeli specjalista wychwyci jakiś problem, to zaproponuje jego rozwiązanie w ramach usługi. Pomaga to w zmniejszeniu kosztów ewentualnych naprawa, a także w zachowaniu wysokiej wydajności systemu, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jego użytkowania.

Nasza firma świadczy usługi profesjonalnego serwisu pomp ciepła, a prace wykonywane są przez renomowanych i doświadczonych fachowców. Dzięki temu zadbamy o każdy detal instalacji i wesprzemy cię w jej poprawnej eksploatacji. Podczas serwisu sprawdzimy również ustawienie systemu i w miarę możliwości, zwiększymy jego oszczędność.

Zakres usług serwisowych w Wieliczce

Podstawowe usługi serwisowe pomp ciepła obejmują:

 • kontrolę ciśnienia układu chłodniczego i jego szczelności;
 • sprawdzenie czynnika chłodniczego pod kątem zawilgocenia;
 • kontrolę bezpieczników i czujników;
 • sprawdzenie filtrów;
 • pomiar ciśnienia w dolnym źródle ciepła;
 • sprawdzenie osadzenia przyłączy elektrycznych;
 • sprawdzenie naczyń przeponowych w instalacji;
 • pomiar ciśnienia w instalacji grzewczej;
 • wyczyszczenie parownika.

Szczegółowy zakres prac dodatkowych dostosowywany jest do potrzeb klienta oraz stanu instalacji. Serwisowanie pozwoli na zachowanie gwarancji oraz wydłuży żywotność systemu.

Opłacalność inwestycji w pompę ciepła

Inwestycja w pompę ciepła to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pod tym względem koszty przewyższają wiele alternatyw, jednak należy pamiętać o tym, że koszty początkowe to nie wszystko. Pod uwagę warto wziąć także wydatki eksploatacyjne, a te przy pompach ciepła są minimum dwukrotnie niższe, niż w przypadku instalacji gazowych. Ponadto to rozwiązanie ekologiczne, które z powodzeniem może być wykorzystywane w miejscowościach i miejscach, gdzie trzeba spełnić rygorystyczne normy środowiskowe. Tak jest m.in. w Małopolsce, gdzie Kraków wg raportu WHO jest na 11. miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej.

Ze względu na mniejsze koszty eksploatacyjne, zakup, montaż i serwisowanie pompy ciepła zwracają się już po około 5-8 latach. Czas zwroty z inwestycji zależny jest m.in. od rodzaju wybranego urządzenia, skali jego użytkowania, a także wielkości domu. Im będzie większy, tym szybciej pompa ciepła się zwróci.

Czy warto inwestować w pompę ciepła?

Wśród rozwiązań w zakresie ogrzewania domu lub siedziby firmy znajduje się m.in. pompa ciepła. Wiele osób zastanawia się nad zasadnością inwestycji w to urządzenie, ze względu na duże koszty początkowe. W tym tekście sprawdziliśmy, czym charakteryzują się pompy ciepła, jak działają oraz, czy inwestycja w nie jest uzasadniona. Przekonaj się sam.

Rodzaje pomp ciepła

Nie każda pompa ciepła jest sobie równa. Na rynku dostępnych jest obecnie kilka podstawowych rodzajów, które różnią się mechanizmem i specyfiką działania, wydajnością, czy też kosztem montażu, eksploatacji i serwisowania. Podział stosowanych obecnie pomp ciepła uwzględnia przede wszystkim źródło, z którego pozyskiwane jest ciepło do ogrzania budynku.

powietrzna pompa ciepła

Podstawowe rodzaje pomp ciepła to:

 • pompa gruntowa;
 • pompa wodna;
 • powietrzna pompa;
 • pompa hybrydowa.

Ze względu na konstrukcję pomp, dzieli się je na splity i monobloki.

Jak działa pompa ciepła

Niezależnie od wybranego rodzaju, główna zasada działania pomp ciepła jest bardzo podobna. Elementem budowy instalacji jest sprężarka. Jej zadaniem jest sprężanie gazu, dzięki czemu jego temperatura wzrasta. Kolejnym krokiem jest rozprężanie gazu, co powoduje zjawisko pobierania energii cieplnej z zewnętrznego otoczenia. Podczas działania urządzenia dochodzi do krążenia czynnika grzewczego w jego wnętrzu. W dużym skrócie działanie pomp ciepła można opisać jako generowanie, czy też wymuszanie przepływu czynnika grzewczego z miejsc o niższej temperaturze do bardziej nagrzanych przestrzeni. Podczas tego zjawiska ciepło pobierane jest z zewnątrz i odpowiada za ogrzewanie domu, czy też biura.

Koszt pompy ciepła

Koszty instalacji systemu grzewczego z pompą ciepła mogą być różne, jednak kupujący powinien przygotować się na inwestycję rzędu 30 tysięcy złotych lub więcej. Na ostateczną wysokość kwoty wpływa wiele aspektów, w tym m.in. rodzaj wybranego urządzenia, powierzchnia domu, klasa energetyczna budynku, parametry techniczne inwestycji, lokalizacja domu, czy też realne potrzeby domowników. Biorąc to pod uwagę, specjaliści są w stanie przygotować miarodajną wycenę, która uwzględni wszystkie parametry i ewentualne funkcje dodatkowe systemu. Wpływ na koszt montażu pompy ciepła ma także zakres dodatkowych usług takich jak: transport, czy serwisowanie.

Szacuje się, że w przypadku domów jednorodzinnych o powierzchni około 150 metrów kwadratowych, koszt instalacji systemu grzewczego z pompą ciepła może wahać się od 30 do 45 tysięcy złotych. To sprawia, że inwestycja początkowa w system jest wysoka i wiele osób może zastanawiać się nad jej zasadnością. W skali wieloletniej eksploatacji ma to jednak swoje ekonomiczne uzasadnienie. Z perspektywy lat często okazuje się, że pompa ciepła jest tańszym sposobem ogrzewania domu lub siedziby firmy. Dodatkowym atutem przemawiającym za tym wyborem może być fakt, że w Polsce można otrzymać dofinansowanie na zakup pompy ciepła z Programu Czyste Powietrze. Wysokość dotacji wynosi do 18 tysięcy złotych. Więcej informacji dotyczących dotacji znajdziesz na naszym blogu!

Koszty eksploatacyjne

W zakresie finansów warto zwrócić uwagę także na koszty eksploatacyjne pomp ciepła. Przy odpowiednio dobranej wydajności pompy i całej instalacji grzewczej, koszty te znacznie maleją. Szacuje się, że w przypadku domu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych eksploatacja roczna pompy ciepła w polskich warunkach może wynosić około 1200-1500 złotych. Proste wyliczenia wskazują na to, że pod względem kosztów użytkowania systemy grzewcze oparte na pompach ciepła są minimum dwukrotnie tańsze od swoich gazowych alternatyw.

Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła?

Inwestycja w pompę ciepła może być korzystna pod wieloma względami. Przede wszystkim pozwala domownikom na zaoszczędzenie czasu, ponieważ system działa automatycznie. W przeciwieństwie do kotłów grzewczych nie wymaga on codziennej obsługi, czy też dorzucania paliwa. Wpływa to również na komfort użytkowania. Pompy ciepła należą do ekologicznych rozwiązań z obszaru odnawialnych źródeł energii, dlatego spełniają rygorystyczne normy środowiskowe, a ich instalacja to inwestycja w przyszłość.

Doskonale sprawdzają się w domach energooszczędnych (i nie tylko), a także uniezależnią cię od dostawców energii. To niezwykle istotne w czasach, gdy może dochodzić do zaburzeń dostaw tradycyjnych paliw do systemów grzewczych. Montaż, eksploatacja i serwisowanie pomp ciepła są bardzo wygodne, a urządzenie cechuje się niskim poziomem awaryjności. Ponadto pompy mogą spełniać funkcje zarówno systemu grzewczego, jak i klimatyzacji. Właśnie dlatego warto zainwestować w to rozwiązanie.

Opłacalność inwestycji

Początkowy koszt zakupu i montażu pompy ciepła jest wysoki i wynosi minimum 30 tysięcy złotych, jednak inwestycja dość szybko się zwraca. W polskich warunkach właściciele domów na zwrot inwestycji czekają średnio 5-8 lat. Jest to uzależnione od skali użytkowania pomp ciepła oraz ostatecznych kosztów jej instalacji. Im większa powierzchnia domu, tym czas zwrotu z inwestycji jest niższy. Zakup pompy ciepła jest uzasadniony ekonomicznie i ekologicznie.

Chcesz, aby pompy ciepła stały się częścią Twojego domu lub inwestycji? Skontaktuj się z naszym specjalistą do spraw pomp ciepła.

Dofinansowanie na pompę ciepła – program „MOJE CIEPŁO”

29 marca 2022

DOBIERZ I ZAMÓW POMPĘ CIEPŁA – 12 306 55 93

oszczędności rekuperacja

Na przełomie I i II kwartału Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomić wsparcie finansowe z programu ” Moje Ciepło”. Jest to kolejny duży prosumencki program przeznaczony dla osób fizycznych. Jego poprzednik „Mój prąd” odniósł duży sukces i zapewnił ogromne ilości instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych w Polsce. Dofinansowanie na zakupu pomp ciepła wyniesie nawet 21 tyś. złotych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu „Moje Ciepło”?

Beneficjentami programu będą wszystkie osoby fizyczne (będące właścicielami lub współwłaścicielami domu), które zamontują pompę ciepła w nowo powstałych budynkach. Kluczowe jest tu stwierdzenie „zamontują” ponieważ założenia projektu jest takie, że najpierw należy wykonać inwestycję, a następnie można odebrać wypłatę świadczenia.

Jaką kwotę otrzymam na montaż pompy ciepła?

Program „Moje ciepło” przewiduje wypłatę dofinansowań pokrywających od 30% do 45% kosztów kwalifikowanych takich jak dostawa i montaż. Wypłaty będą przekazywane w formie bezzwrotnej dotacji. Nie znamy jeszcze pozostałych kryteriów wskazujących na wysokość wypłacanych środków ,ale mają one wynosić od 7 do 21 tyś. złotych.

Czy dofinansowanie można otrzymać na każdą pompę ciepła ?

Według wstępnych informacji udostępnionych przez NFOŚiGW dofinansowany będzie zakup każdej pompy ciepła nie zależnie od tego czy będzie to pompa ciepła powietrzna, gruntowa czy wodna. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest sposób przeznaczenia pompy ciepła. Wg. autorów programu urządzenie ma służyć do ogrzewania domu. Dopuszczalne jest też połączenie funkcji ogrzewczej z opcją jednoczesnego zapewnienia ciepłej wody użytkowej.

Finansowanie programu „Moje ciepło”.

Kwota przeznaczona na realizację programu wynosi 600 mln złotych. Całość środków wypłacanych przez NFOŚiGW na program „Moje ciepło” ma pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego. Jest to nowy instrument Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru firmy realizującej inwestycje?

Pierwszym kryterium wyboru wykonawcy jest jego doświadczenie w realizacjach związanych z pompami ciepła. Nie opieraj się tylko na zapewnieniach. Sprawdź 2-3 realizacje wykonawcy. Wiele firm hydraulicznych próbuje się szybko przebranżowić i pomimo dużego doświadczenia w realizacji systemów C.O opartych o piece ,często nie radzą sobie z układami opartymi o pompę ciepła. Wynika to przede wszystkim z innej zasady działania. Należy pamiętać ,że większe doświadczenie i zrozumienie układu mają firmy , które do tej pory zajmowały się klimatyzacją. Wszak pompa ciepła to typowy klimatyzator.

Sprawdź zakres dostawy urządzenia! Należy pamiętać ,że pompa ciepła musi posiadać: właściwe zasilanie, konstrukcję pod jednostkę zewnętrzną, bufor, naczynia przeponowe na instalacji C.O i C.W.U. Równie często wymagana jest grzana taca skroplin. Wyłączenia zakresów z oferty powodują brak możliwości porównania firm między sobą ,a koszty dodatkowe mogą wynieść nawet do 10 tyś.

Pompy ciepła, które służą zarówno do ogrzewania jak i chłodzenia muszą posiadać inaczej przygotowaną instalację. Chodzi tu zarówno o izolację przeciw wilgociową instalacji ,jak i armaturę ,która nie będzie rdzewiała podczas wykraplania się na niej wilgoci.

Nie daj się nabrać na monoblok. Monoblokowe pompy ciepła mają swoje przeznaczenie i świetnie się w nim sprawdzają. Nie zawsze są one dobre dla domów jednorodzinnych. Niemniej jednak są one nagminnie wciskane w projekty. Wynika to z tego, że do ich montażu firmy instalacyjne nie muszą posiadać uprawnień f-gazowych, oraz umiejętności podłączania urządzeń chłodniczych.

Bezpłatny dobór pompy ciepła? Skontaktuj się z nami !

Jakie ogrzewanie wybrać do domu? Wady i zalety.

20 lutego 2022

czas zwrotu pompy ciepła

W tym artykule postaramy się porównać kilka systemów grzewczych wraz z omówieniem wad i zalet każdego z nich. Jako podsumowanie postaramy się wybrać system najbardziej optymalny pod kątem kosztów inwestycyjnym. Nie znajdziemy tu jednak gotowej recepty i odpowiedzi na tytułowe pytanie: jakie ogrzewanie wybrać do domu? Jest to indywidualna spraw pod kątem inwestycji.

Piece na paliwa stałe

Piece na paliwa stałe możemy potraktować, że powoli odchodzą do lamusa. Wiele miast wprowadza obostrzenia co do spalania węgla i drzewa, a nawet pojawiają się propozycję rezygnacji z peletu i ekogroszku. Wydaj się to dość dziwnym pomysłem, biorąc pod uwagę ogromne koszty inwestycyjne jakie zakłady produkujące ekogroszek i pelet poczyniły w ostatnich latach. Również cena ogrzewania budynku zarówno peletem jaki i ekogroszkiem przewyższają koszta związane z energią odnawialną.

Reasumując, wybranie tego typu ogrzewania w nowobudowanym budynku nie ma uzasadnienia ekonomicznego i wiąże się z ryzykiem konieczności zmiany systemu grzewczego w najbliższych latach.

Piec kondensacyjny tradycyjne do C.O i C.W.U

VAILLANT KRAKÓW

Gazowe piece kondensacyjne to na dzień dzisiejszy najbardziej popularne źródło ogrzewania domów jednorodzinnych. Jest to w miarę oszczędne i stabilne źródło ogrzewania budynku. Instalacji centralnego ogrzewania, jak również instalacja ciepłej wody jest obsługiwana przez tego typu piec. Ogrzewanie odbywa się w wyniku spalania gazu ,który nagrzewa przepływającą wodę.

Czy możemy więc uznać to źródło za dobre rozwiązanie? Nie zupełnie. W dzisiejszych czasach oprócz ekologii liczy się również ekonomia rozwiązania. Nie da się ukryć, że ceny zarówno prądu jak i gazu podążają w górę w zaskakującym tempie. W praktyce oznacza to ,że decydując się na nowe źródła ogrzewania budynku ,warto wybierać najtańsze w eksploatacji i umożliwiające uniezależnienie się od zmian cen mediów.

Piece nadmuchowe kondensacyjne

Piec nadmuchowy to rozwiązanie ,które zyskało na popularności wraz z falą osób wracających ze Stanów Zjednoczonych. Ale czy bardzo popularny system w USA, nadaje się na nasze warunki klimatyczne ? Odpowiedź brzmi tak ,ale już nie do końca do architektury budynków przez nas budowanych. Mnogość pomieszczeń nie współgra z niskimi sprężami dyspozycyjnymi pieców nadmuchowych , nie wspominając o braku miejsca na duże kanały powietrzne ,którymi takie ogrzewanie się odbywa.

W mojej ocenie jedyną zaletom tego rozwiązania jest niska bezwładność systemu i ewentualna możliwość spięcia go w kombajn HVAC , dzięki któremu możemy oszczędzić nieco miejsca. Nie są to jednak argumenty, które przekonują podczas rozważania systemu ,który całorocznie ma ogrzewać budynek. Na koniec warto nadmienić ,że piec nadmuchowy służy jedynie do ogrzewania budynku i nie ma możliwości dostarczania C.W.U.

Ogrzewanie klimatyzacją

Bardzo dobre rozwiązanie dla małych pomieszczeń lub pomieszczeń używanych sezonowo , jak domki letniskowe. Niska bezwładność systemu pozwala w bardzo krótkim czasie ogrzać pomieszczenie, a dodatkowo wbudowana do klimatyzatora funkcja WIFI, pozwala uruchomić urządzenie odpowiednio wcześnie. Rozwiązanie dopasowane również do pomieszczeń użytkowanych okresowo jak np. sale konferencyjne.

Czy klimatyzacja może ogrzewać duże powierzchnie? Oczywiście ,że tak. Sytuacja jest bardzo dobrze znana z wielu biurowców. Należy tu jednak zwrócić uwagę, że są to zazwyczaj zaawansowane technologicznie systemy o zmiennym przepływie czynnika – VRF. Na ten wybór inwestorzy decydują się z wielu dodatkowych powodów, takich jak konieczność inwestycji w klimatyzację na potrzeby chłodzenia, niska bezwładność systemu, unikanie problemów z ogrzaniem dużych powierzchni przeszkleń.

Nie polecamy jednak stosowania klimatyzacji do ogrzewania tradycyjnego domu, użytkowanego na codzień.

Powietrzna pompa ciepła

zubadan
Mitsubishi Zubadan

Pompa ciepła to urządzenie ,którego działanie w dużym uproszczeniu opiera się na wytwarzaniu wysokiej temperatury w wyniku sprężania czynnika znajdującego się w instalacji. Następnie jego przekazanie odbywa się w wymienniku płytowym w którym ciepło oddawane jest do wody krążącej w układzie centralnego ogrzewania. W praktyce oznacza to, że prawidłowo wykonany układ powinien dostarczać około 4kW mocy grzewczej przy zużyciu 1 kW energii elektrycznej. Ten bilans stawia pompy ciepła na szczycie wśród ekologicznych źródeł ciepła.

Gruntowa pompa ciepła

Gruntowa pompa ciepła jest urządzeniem, którego co do zasady działa tak samo jak powietrzna pompa ciepła. Różnica pomiędzy oboma rozwiązaniami to wymiennik przez ,który następuje wymiana ciepła z powietrzem lub gruntem. W przypadku gruntu możemy powiedzieć, że wymiana jest bardziej stabilna i w niskich temperaturach zewnętrznych daje lepszy wynik dla chwilowego współczynnika COP. Jednak dla średniej wartości tego współczynnika na przestrzeni roku różnice nie są bardzo znaczące.

Podsumowanie

W artykule opisano kilka z popularnych rodzajów systemów grzewczych. Pozostaje jednak pytanie jakie ogrzewanie wybrać do domu?

Na początek zastanówmy się jakie są nasze potrzeby względem ogrzewania C.O i C.W.U. Jakie mamy możliwości finansowe i na czym najbardziej nam zależy. Następnie należy przeanalizować wszystkie informacje ,które znalazły się w tym artykule i wybrać ogrzewanie najbardziej dopasowane do naszych potrzeb.

Gdybym jednak miał wskazać system uniwersalny wybrałbym rozwiązanie oparte o powietrzną pompę ciepła. Pomimo nieco większych kosztów inwestycyjnych niż w przypadku pieca gazowego, jest to rozwiązanie tańsze w eksploatacji ,jak również umożliwiające niemal całkowite uniezależnienie się od zmiennych cen energii.

Jak otrzymać dotację na pompę ciepła z programu „moje ciepło” i „czyste powietrze”? – SPRAWDŹ

Chcesz otrzymać bezpłatną ofertę i dobór pompy ciepła? Skontaktuj się z nami !