Serwis wentylacji mechanicznej – jak prawidłowo wykonać ?

21 listopada 2021

Serwis wentylacji – od czego zacząć?

Serwis sytemu wentylacyjnego należy rozpocząć od zapoznania się z dokumentacją serwisowanej instalacji. Warto również zadać pytania dotyczące pracy instalacji. Nie raz użytkownik jest w stanie wskazać problemy ,niezauważalne w czasie serwisu. Wróćmy jednak do instalacji. Na początek należy określić jakie urządzenie jest sercem naszego układu i jaką instalację obsługuje. Jako motor napędowy układu może być wykorzystany wentylator lub centrala wentylacyjna. Typów instalacji mamy wiele, ale na początku zajmujemy się tylko punktami nawiewnymi i wywiewnymi.

Rozpoczęcie serwisu urządzeń i instalacji.

Kiedy określimy już informacje określone w powyższym akapicie rozpoczynamy od dokładnego sprawdzenia poprawności pracy naszego urządzenia. Sprawdza się tu właściwie wszystkie elementy ruchome, pasy klinowe, łożyska, wały etc. Następnie wymieniamy filtry, czyścimy łopatki wentylatorów, jak również samą centralę. Jeżeli mamy do czynienia z bardziej rozbudowanym układem musimy w kolejnym kroku zbadać poprawność pracy automatyki. Jeśli wszystko działa poprawnie dobrze jest przynajmniej wstępnie określić punkt pracy wentylatora w stosunku do nastawy na regulatorach (falownikach, potencjometrach itp.). Warto to zrobić ,żeby nie wykonywać dwa razy pomiaru, aczkolwiek nie jest to punkt konieczny, a czasem wręcz nie możliwy do określenia.

Przystępujemy do wykonywania pomiarów. W zależności od typu kratek, nawiewników czy zaworów do pomiaru skuteczności wentylacji używamy różne przyrządy pomiarowe takie jak anemometr skrzydełkowy, balometr, rurka pitota , jak również akcesoria dodatkowe np. kołnierze pomiarowe.

Jeśli wszystko dobrze poszło przechodzimy do wypisania protokołu. Co powinien zawierać protokół z pomiarów opisujemy w artykule o podstawie prawnej przeglądów wentylacyjnych.

Co zrobić ,gdy jednak coś nie działa?

W przypadku awarii urządzenia sprawa jest dość prosta należy ją usunąć. Co jednak w przypadku ,gdy wszystko działa poprawnie ,a pomiary nie wychodzą.

Na początek warto porównać sumę naszych wyników z kratek wywiewnych w stosunku do pomiaru na wyrzutni powietrza. Analogiczną czynność wykonujemy z instalacją czerpni i nawiewnikami. Jeśli wynik znacznie się różni tzn. kiedy wynik na wyrzutni jest większy od pomiarów wewnątrz rozważamy usterkę pod kątem nieszczelności instalacji. Ewentualnie należy się zastanowić czy metoda ,którą wykonaliśmy pomiar nie jest obarczona błędem np. wykonania pomiarów złym urządzeniem, nieskalibrowanym itd.

Jeśli jednak wyniki się pokrywają ,a powietrza jest za mało analizujemy wykonaną instalację pod kątem projektowym. Musimy jak najdokładniej zmierzyć opory instalacji wentylacji i porównać je z punktem pracy urządzenia mechanicznego ( wentylatora lub centrali wentylacyjnej.) Tu może okazać się, że urządzenie jest źle dobrane w stosunku do instalacji lub, że zmiany wykonawcze wpłynęły w sposób istotny na zaprojektowaną instalację. Pozostaje nam wtedy poprawa instalacji lub wymiana urządzenia na takie ,które obsłuży wykonaną instalację.

Co w przypadku ,gdy wciąż wszystko wygląda na działające prawidłowo, a jednak nie działa. Rozważamy wtedy ostatni scenariusz. Urządzenie nie spełnia parametrów deklarowanych przez producenta. Zdarza się to bardzo rzadko, a jeśli już to najczęściej w urządzeniach szytych na miarę i najczęściej tanich producentów.

Wnioski:

Reasumując serwis wentylacji nie jest zazwyczaj tak prosty jak mogłoby się wydawać. Firma wykonująca przegląd musi posiadać nie tylko wiedzę techniczną, ale również projektową. Dodatkowo musi być wyposażona we właściwy sprzęt pomiarowy, który na czas pomiarów winien posiadać certyfikat kalibracji urządzenia.

Chcesz wykonać serwis wentylacji ? Skontaktuj się z nami.