Dotacja na pompy ciepła – jak skorzystać ? ( Program „moje ciepła”, „czyste powietrze”, dotacje gminne )

27 czerwca 2022

dotacja pompy ciepła

Obecnie najbardziej popularnymi dotacjami na terenie Polski dostępny jest program „moje ciepło” i ” czyste powietrze „. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma programami jest ich odbiorca końcowy, czyli beneficjent. Oprócz tych dwóch podstawowych programów, często możemy spotkać się z dotacjami gminnymi. Warto zawsze porównać ze sobą dane programy ponieważ, dają one często różne możliwości ich beneficjentom.

Pompa ciepła z programu ” moje ciepło”.

Celem postawionym sobie przez NFOŚiGW jest rozwój indywidualnej energetyki cieplnej opartej o ekologiczne rozwiązania jakimi są pompy ciepła. Dotacje będą przyznawane od kwietnia 2022r. do 31.12.2026r. . Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wyniesie 600 000 000,00 złotych.

Budynki dla których możemy ubiegać się o dofinansowanie ?

Dofinansowanie przeznaczone jest dla nowo powstałych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wyjaśnienie definicji nowo powstałych budynków w kolejnym punkcie.

Współfinansowaniu inwestycji podlega:

  • zakup i montaż gruntowych pomp ciepła -dotyczy zakupu i montażu urządzenia jak również osprzęty i zbiornika CWU
  • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze przeznaczonej do obsługi całego budynku.
  • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda wraz z osprzętem, zbiornikiem buforowym i zbiornikiem na CWU

WAŻNE: W budynku w którym pozyskano fundusze nie może znajdować się inne źródło ciepła na paliwo stałe. ( dotyczy całego okresu jaki przewiduje dofinansowanie ).

Beneficjenci programu „moje ciepło”, czyli kto otrzyma dotację.

Dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami ( również współwłaścicielami) nowych budynków jednorodzinnych. Przez pojęcie NOWY BUDYNEK JEDNORODZINNY należy rozumieć budynki:

a) które na dzień składania wniosków nie posiadały złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie posiadały decyzji pozwolenia na użytkowanie

b) nie posiadały złożonego wniosku o zakończenie budowy lub wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed 01.01.2021.

W praktyce oznacza to, że jeżeli właściciel budynku złożył wniosek o zakończeniu budowy lub otrzymał decyzje o pozwolenie na użytkowanie po pierwszym stycznia 2021 roku może ubiegać się o dotację. Pozostałe wymagania formalne można znaleźć na stronie internetowej https://mojecieplo.gov.pl/.

Ile wynosi dotacja w programie ” MOJE CIEPŁO” ?

Dofinansowanie w formie jednorazowej dotacji wynosi maksymalnie 21 tysięcy złotych i pokrywa od 30% do nawet 45% wszystkich kosztów związanych z dostawą i montażem urządzenia oraz armatury w tym zbiornika buforowego i zbiornika na C.W.U. . Wysokość kwoty jest jednak zależna od rodzaju zamontowanej pompy ciepła.

Pompa ciepła z programu ” CZYSTE POWIETRZE”.

Program ” CZYSTE POWIETRZE ” jest dedykowany podobnie jak program „MOJE CIEPŁO” dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Różnica pomiędzy tymi dwoma programami jest taka ,że program „CZYSTE POWIETRZE” dedykowany jest dla osób posiadających stare i nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe. Dodatkowym atutem programu „CZYSTE POWIETRZE” jest możliwość dofinansowania innych prac termomodernizacyjnych.

Kwota dotacji w programie ” CZYSTE POWIETRZE”.

Autorzy programu przewidzieli trze maksymalne progi dofinansowania zależne od aktualnej sytuacji materialnej beneficjentów. Po za dochodami w gospodarstwie na osobę będzie również brana pod uwagę skala inwestycji.

PRÓG I – max. 30 000 zł

PRÓG II – max. 37 000 zł

PRÓG III – max. 69 000 zł

czyste powietrze beneficjent
źródło: https://czystepowietrze.gov.pl/

Aktualne warunki dotacji ” CZYSTE POWIETRZE ” znajdują się na stornie czystepowietrze.gov.pl