Co to jest rekuperacja ?

22 stycznia 2022

Rekuperacja – co to jest ?

Rekuperacja jest to instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Składa się ona z centrali wentylacyjnej, która zapewnia obieg i filtrację powietrza oraz instalacji wentylacji. Instalacja składa się z części nawiewnej, wywiewnej, czerpni i wyrzutni powietrza.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła – obieg powietrza w urządzeniu.

Czerpnia i nawiew powietrza.

W przeciwieństwie do tradycyjnej wentylacji wywiewnej stosowanej w mieszkaniach ,centrala wentylacyjna składa się z dwóch wentylatorów , filtrów i sekcji wymiennika do odzysku ciepła. Powietrze czerpane z zewnątrz dostaje się do centrali wentylacyjnej. Na początku przepływa ono przez filtr. Klasa filtra zależy od oczekiwań w stosunku co do jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń. W budynkach mieszkalnych zazwyczaj są to filtry w klasie F5 lub F7. Dla pomieszczeń o wyższych wymaganiach sanitarnych, takich jak np. sale operacyjne stosuje się filtry HEPA w klasie F11-F13.

Kolejnym etapem, chodź nie zawsze występującym jest ogrzanie powietrza nagrzewnicą wstępną. Zapewnia to ochronę przed zamarzaniem wymiennika, dzięki czemu rzadziej musi się on odszraniać. Nagrzewnice wstępne zazwyczaj są elektryczne i prawie zawsze są fabrycznie wbudowane w centralę.

Po tej wstępnej obróbce powietrze trafia do wymiennika odzysku ciepła. To tutaj powietrze ,które wywiewane jest z pomieszczeń budynku oddaje ciepło, powietrzu świeżemu i zimnemu. Dzięki tej sekcji ograniczamy straty ciepła związane z ogrzewaniem powietrza na potrzeby wentylacji nawet o 90%. W praktyce oznacza to ,że powietrze o temperaturze + 20 st.C jest w stanie ogrzać świeże powietrze o temperaturze – 10st.C do temperatury około +15st.C.

Zazwyczaj takie dogrzane i czyste powietrze dostarczamy już do pomieszczeń. Zdarza się jednak, że poddaje się je jeszcze dodatkowej obróbce temperaturowej i jakościowej przez stosowanie np. nagrzewnic, nawilżaczy, jonizatorów powietrza etc.

Wywiew i wyrzutnia.

Droga powietrza wywiewanego jest zdecydowanie prostsza i krótsza. Na początku powietrze pobierane jest z pomieszczeń sanitarnych i „brudnych” ( takich jak garderoba, korytarz, toaleta, wiatrołap). Przed dostaniem się do centrali powietrze przechodzi przez filtr celem usunięcia zanieczyszczeń. Działanie to ma zabezpieczyć wentylator i wymiennik przed zanieczyszczeniami. Kolejnym etapem jest przepływ przez wymiennik ciepła , a następnie zostaje ono usunięte z budynku za pomocą wyrzutni.