Ogrzewanie nadmuchowe

16 lutego 2022

Co to jest ogrzewanie nadmuchowe ?

Ogrzewanie nadmuchowe to system grzewczy oparty na wymuszonej cyrkulacji powietrza w budynku ,które jest ogrzewane przez nagrzewnice. Pomimo, że możemy stosować nagrzewnice gazowe, freonowe, wodne lub elektryczne to bez wątpienia te pierwsze mają najlepszą skuteczność.

Głównym założeniem takiego systemu ,a zarazem jego największą zaletą jest niska bezwładność. W praktyce oznacza to ,że nagrzewa on pomieszczenie w bardzo krótkim czasie. Wspomniane nagrzewnice gazowe, możemy spotkać np. w piecach nadmuchowych, aparatach grzewczych czy centralach typu roof-top. Niemniej jednak nie należy zapomnieć ,że klimatyzator pracujący w trybie grzania jest również typem nagrzewnicy powietrznej.

Z pewnością można powiedzieć, że dzięki bezpośredniemu ogrzewaniu powietrza, bez użycia żadnych pośrednich nośników dla niektórych budynków będzie to najbardziej ekonomiczny system grzewczy.

Jak działa ogrzewanie nadmuchowe:

Podstawową zasadą działania ogrzewania nadmuchowego jest wspomniana wcześniej cyrkulacja powietrza. We wszystkich typach wymienionych urządzeń oznacza to, że obieg powietrza jest wymuszony przez wentylator. Na początku powietrze zostaje przefiltrowane, następnie obrobione termicznie i ponownie nawiane do pomieszczenia. Dzięki temu budynek można nagrzać nawet w kilkanaście minut.

Zjawisko to ma praktyczne zastosowanie w budynkach, które nie są używane w sposób ciągły np. biurowce, sale sprzedaży, sklepy i lokale usługowe. Istnieją również bardziej rozbudowane systemy ogrzewania powietrzem. Dedykowane są one do budynków jednorodzinnych, ale o tym później.

Ogrzewanie klimatyzacją:

Na początku należy przypomnieć, że klimatyzacja w trybie ogrzewania jest najzwyklejszą pompą ciepła. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wszystkie pompy ciepła działają w oparciu o pracę sprężarki, która spręża czynnik do ciśnienia, w którym czynnik osiąga wysoką temperaturę. Zdecydowanie ta forma ogrzewania jest na dzień dzisiejszy najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu związanego z ogrzewnictwem. W biurowcach i hotelach już od lat funkcjonują systemy VRF umożliwiające jednoczesne grzanie i chłodzenie. Układy takie dają możliwość rozliczania energii za każdą jednostkę wewnętrzną w układzie.

Roof-topy i aparaty grzewcze:

Tytułem wstępu zaznaczam, że ta grupa urządzeń jest dedykowana dla powierzchni handlowych, hal ,warsztatów i magazynów. Główną zaletą obu rozwiązań jest możliwość domieszania świeżego powietrza dla potrzeb sanitarnych. W praktyce oznacza to ,że możemy zrezygnować z dodatkowej wentylacji. Ma to jednak zastosowanie tylko w obiektach, gdzie dobra wentylacji nie odgrywa kluczowej roli dla funkcjonowania obiektu. W przypadku obiektów handlowych ,gdzie znaczenie ma wyższy komfort najczęściej wybiera się ogrzewanie za pomocą central typu roof-top. Można je dodatkowo wyposażyć w moduł klimatyzacji i wymiennika do odzysku ciepła dla wymienianego powietrza. W obiektach, których komfort ma mniejsze znaczenie najczęściej stosuje się ogrzewanie za pomocą aparatów grzewczych.

Piec nadmuchowe Carrier Infinity 96:

Piece nadmuchowe to rozwiązanie ,które swój początek miało w Stanach Zjednoczonych. Do dziś jest tam najbardziej popularnym rozwiązaniem grzewczym. System Carrier Infinity był pierwszym, kompletnym układem nadmuchowym sprzedawanym w Polsce. Niewątpliwie słowo kompletnym ma tu kluczowe znaczenie. Ze względu na inny typ architektury i sposób budowy domów jednorodzinnych podstawowe urządzenia nie nadawały się najlepiej do stosowania w tego rodzaju budowlach. Wynikało to głównie z braku sterowania strefowego. Zdecydowanym plusem przy wyborze tej opcji jest prosta rozbudowa. Do urządzenia możemy wstawić takie elementy jak nawilżacz, rekuperator czy lapa UV. Całość sterujemy z jednego sterownika. Minusem rozwiązania jest gabaryt kanałów do rozprowadzenia powietrza po pomieszczeniach. Zabierają one sporo miejsca i już na etapie projektu architekci muszą zaplanować na nie miejsce.

Podsumowanie:

Zanim zdecydujemy się na ogrzewanie powietrzne powinniśmy wykonać dokładną analizę naszych. Często zdarza się nam, że oczekiwania klienta wobec systemu przewyższają jego możliwości. Często wynika to ze względu na zły dobór rozwiązania lub stosowanie pół-środków.