Pomiar skuteczności wentylacji.

02 listopada 2021

W artykule postaramy się wyjaśnić dlaczego pomiar skuteczności wentylacji Kraków jest tak ważny i jak prawidłowo go wykonać.

Po co wykonywać pomiar skuteczności wentylacji?

Pomiar skuteczność wentylacji wykonuje się, aby sprawdzić czy wentylacja w budynku działa prawidłowo. Nie prawidłowo działająca wentylacja jest powodem wielu problemów. Skutki złej wentylacji możemy podzielić na dwie grupy: widoczne i nie mniej ważne niewidoczne.

Do tych najważniejszych skutków widocznych możemy zaliczyć powstawanie grzybów i pleśni na ścianach uszkodzenia / pęcznienie materiałów wykonanych z drewna takich jak między innymi podłogi i meble. Te mniej problematyczne ,ale również odczuwalne to cofka na kratkach w kuchni i łazience czy parowanie szyb w oknach.

Istnieją również skutki nie widoczne. To właśnie one mogą się okazać najbardziej kłopotliwe. Pierwszy to uszkodzenia konstrukcji budynków, tej nie widocznej gołym okiem. Przez brak wymiany powietrza pogarsza się również nasze samopoczucie. Możemy mieć problem z koncentracją, doświadczać bólu, a nawet zawrotów głowy. Zdarza się czasami ,że na skórze pojawiają się zaczerwienia ,podrażnienia, uczulenia ,jak również alergie.

Reasumując problemów występujących na skutek złej wentylacji jest tak dużo ,że na pewno nie można bagatelizować tego zjawiska. W przypadku podejrzenia nie działającej wentylacji warto skontrolować jej prace i koniecznie poddać naprawie.

Czym są pomiary skuteczności wentylacji?

Pomiary skuteczności wentylacji polegają na wykonaniu pomiaru przepływu powietrza przez powierzchnię kratki wentylacyjnej. Następnie wykonuje się porównanie zmierzonej wartości z wartością projektowaną lub narzucaną przez przepisy prawa budowlanego. Nie mniej ważne od samego pomiaru, jest wykonanie poprawnego protokołu. Dokument powinien składać się z części formalno-prawnej, opisu badanej instalacji, tabeli z pomiarami i co najważniejsze z zaleceniami dla instalacji odbiegających od normatywnych, aby można ją było naprawić. Ostatnim elementem jest ocena czy budynek nadaje się do użytkowania.

Jak często należy wykonywać pomiary skuteczności wentylacji i w jaki sposób?

Częstotliwość wykonywania próby wynika wprost z przepisów prawna budowlanego. Dla budynków o powierzchni zabudowy mniejszej niż 2000m2 lub powierzchni dachu budynku mniejszej niż 1000m2, przeglądy należy wykonywać jeden raz w roku. Dla budynków wielkokubaturowych przekraczających w/w wartości kontrolę wykonuje się dwa razy w roku.

Podczas wykonywania pomiarów ważne jest ,aby zastosować odpowiednie narzędzia pomiarowe. Podstawowymi przyrządem jest anemometr skrzydełkowy i balometr. Anemometr jest urządzeniem którym możemy zmierzyć średnią prędkość powietrza na kratce. Urządzenia wyższej klasy przeliczają od razu prędkość na wydajność, ale w tym celu wymagają kołnierza pomiarowego. Przykładem takiego urządzenia jest anemometr testo 417. Kolejnym urządzeniem dedykowanym do nawiewników wirowych i nawiewników szczelinowych jest balometr z rękawami pomiarowymi do różnych typów kratek wentylacyjnych.

Chcesz zbadać skuteczność wentylacji? Skontaktuj się z nami !